Po dlouhou dobu transu získala Molly Fancherová jasnovidecké schopnosti

Ilustrační obrázek

Pozoruhodný případ se stal ženě, která žila po neuvěřitelnou dobu 46 let v jakémsi transu – a přitom projevovala jasnovidecké schopnosti.

Jak to všechno začalo

Molly bylo 21 let (některé zdroje uvádějí 18 let) a byla to normální, zdravá žena, která žila s rodiči v New Yorku. Ovšem 3. února 1866 s stěžovala na nevolnost a závratě a brzy nato upadla do bezvědomí (i zde se zdroje různí, podle jiných měla nehodu na ulici). Domácí lékař dr. Spyer mohl jen konstatovat, že upadla do bdělého kómatu. Měla stále zavřené oči a nehýbala se, velmi pomalu ale odpovídala na otázky.

Druhý den byl zjištěno, že Molly téměř nedýchá a srdeční tep byl také velmi slabý. Tím jí také klesla teplota, takže její tělo bylo velmi chladné. I v dalších dnech byla ale stále naživu a doktor povolal několik kolegů, aby celou věc konzultovali. Nikdo nemohl přijít na diagnózu – shodli se však na tom, že Molly již dlouho žít nebude.

Navzdory všemu uplynulo devět let a Molly zůstávala tak, jak byla (bez přijímání potravy) – pohybovala se někde mezi životem a smrtí. Během této doby se o ni zajímal již houf lékařů, ale marně si lámali hlavu, co se Molly vlastně stalo a děje.

Jasnovidka

Konečně roku 1875 dr. Spyer oznámil, že Molly má ve svém stavu nadpřirozené schopnosti. Strhla se vlna skepse a skeptičtí byli i známí neurologové, dr. Willard Parker z New Yorku a dr. Robert Ormiston, ale přesto se rozhodli případ Molly prozkoumat. Pacientku důkladně prohlédli a dr. Spyer jim poté předvedl, jako pomalu odpovídá na jeho otázky. Odvedl oba muže do vedlejší místnosti a vysvětlil, že Molly dokáže i na velkou vzdálenost správně určit, jak je kdo oblečený nebo čím se zabývá. A vrchol všeho – umí číst i dopisy, které jsou zalepeny v obálce.

Následovaly zkoušky a u jedné byl přítomen lékař Richard Parkhurst. Ten dostal nápad: někdo vyjde na ulici a požádá jakéhokoliv kolemjdoucího, aby na kus papírku napsal několik slov a ten vložil do obálky. Tak nikdo z účastníků experimentu nebude vědět, co tam stojí napsáno. Pak se na to Molly zeptají.

Úspěšný experiment

Náhodně vybraný kolemjdoucí pak napsal na papír krátkou zprávu, a tu vložil do tří obálek. Ty odvezli k dr. Spyerovi, který bydlel o sedm kilometrů dál. Doktor Parker stál u lůžka Molly a zeptal se jí, jestli dokáže přečíst, co stojí v obálce, kterou má dr. Spyer nyní u sebe. Molly nejdřív předeslala, že zpráva je uložena ne v jedné, ale ve třech obálkách. Obsahuje prý jedinou větu: Lincoln byl zavražděn jedním šíleným hercem.

Když se o hodinu později muži sešli u Spyera a otevřeli obálky, užasli. Molly zprávu citovala opravdu přesně.

Udivující probuzení

Molly v tomto stavu zůstala až do roku 1912, pak se jednoho dne probudila. Byla obklopena lidmi, které neznala, a okolo ní byl již zcela nový svět. Rodiče byli dávno po smrti a ona si ani nedokázala vzpomenout na dobu, která transu předcházela. Jasnovidné schopnosti již také ztratila.

O tři roky později, ve věku 73 let, zemřela ve spánku. Kdoví, co se s ní vlastně dělo ve stavu, kdy se pohybovala ve svém zvláštním transu. Pro některé schopnosti lidského mozku nemá dokonce ani současná věda jednoznačné vysvětlení.