Nákup pomlázky neodkládejte na poslední chvíli. Velikonoční prodej bude omezen více než obvykle

Foto: Rýdlová J.

Máme před sebou svátky jara a také jeden z nejdelších prodloužených víkendů. (Další čtyřdenní, v tomto roce poslední, víkend nás čeká ještě v červenci.) Jak to bude s nákupy v obchodech o Velikonocích? Budeme si moci alespoň potraviny nakoupit průběžně, nebo je potřeba počítat s uzavřenými obchody? Jaká pravidla by platila normálně a jaká v nynější pandemické situaci?

Kdy maloobchod normálně neprodává

V r. 2016 začal platit zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Dle tohoto zákona mají maloobchodní prodejny, jejichž plocha přesahuje 200 m2, zakázáno prodávat  o těchto státních svátcích a ostatních svátcích:

 • leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
 • Velikonoční pondělí,
 • květen – Den vítězství,
 • září – Den české státnosti,
 • říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
 • prosince – Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
 • prosinec – 1. svátek vánoční a
 • prosinec – 2. svátek vánoční.

Na koho se normálně zákaz nevztahuje

Na maloobchodní prodejny do 200 m2 se tedy tento zákaz nevztahuje. Dále se zákaz rovněž nevztahuje na provozování

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních.

Zákaz se naproti tomu týká také bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Tradiční velikonoční prodej

Za normálních okolností by tedy pro maloobchod platilo, že obchody (včetně maloobchodních super a hypermarketů) by měly zavřeno na Velikonoční pondělí, zatímco na Velký pátek by bylo otevřeno, a my bychom mohli vesele nakupovat dobroty na pomlázku či opatřovat zásoby na Velikonoční pondělí, na které by byly obchody uzavřeny. Pro úplnost dodejme, že opatření ohledně prodeje o svátcích daná tímto zákonem se týkají pouze maloobchodu a nikoli velkoobchodu, který může mít otevřeno.

Velikonoční prodej à la korona

Dle odst. 3 písm. f daného zákona se však uvedené omezení prodejní doby nepoužije na provozování maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jelikož se právě nacházíme v nouzovém stavu, tak výše uvedená opatření o maloobchodním prodeji neplatí. Vzhledem k tomu, že epidemie není stále plně pod kontrolou, vláda rozhodla, že maloobchodní prodejny budou letos uzavřeny také na Velký pátek. Jediné obchody, které budou moci mít otevřeno mimo zákaz i o svátcích, jsou již výše zmíněné čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích a ve zdravotnických zařízeních. V ostatní dny, tedy také v sobotu a v neděli, můžeme nakoupit v obchodech, jejichž činnost je povolena i v nouzovém stavu, mezi 5:00–20.59 hod.