Novinka – očkovací průkaz online. Pro koho je a kde ho najdete

Ilustrační fotografie, zdroj: Shutterstock

Když ztratíte klasický očkovací průkaz, tedy onu kartičku z tvrdého papíru s názvy vakcín a razítky lékaře, může to být docela velký průšvih. Minimálně budete muset vážit cestu ke svému praktickému, v případě vašich ratolestí k dětskému a dorostovému, lékaři, který vám za poplatek vystaví něco jako výpis ze zdravotní dokumentace. V horším případě zjistíte, že ve vaší zdravotní dokumentaci nejsou údaje o očkování úplné (zejména jedná-li se o očkování  před mnoha lety), takže nebudete přesně vědět, jestli jste to či ono důležité očkování vůbec absolvovali. V budoucnu by vás snad již tyto lapálie potkat neměly. Začínají se totiž zavádět online očkovací průkazy.

Očko aneb očkovací portál

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR vytvořil očkovací portál občana, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu „Očko“ Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

ÚZIS ČR vytvořil tento nový portál pro veřejnost na pokyn Ministerstva zdravotnictví ve vazbě na ostatní komponenty Chytré karantény rozvíjené Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT s. p.) a Armádou ČR, a to s hlavním cílem zpřístupnit každému občanovi údaje o absolvovaném očkování proti onemocnění covid-19.

Co vám portál umožňuje nyní

Portál umožňuje každému očkovanému zobrazení a kontrolu údajů o provedené vakcinaci a rovněž stažení a tisk certifikátu. Občan si zde také může změnit své kontaktní údaje. Tím získává možnost zkontrolovat, opravit nebo aktualizovat osobní údaje vložené do systému poskytovatelem zdravotních služeb, který vakcinaci provedl.

Dočasné přihlášení i pomocí SMS

Přechodně je pro občany bez elektronické identity podporováno i přihlášení pomocí autentizační SMS zprávy. Pro přihlášení použijete své rodné číslo a číslo svého občanského průkazu. (Podmínkou však je, že jste při očkování své telefonní číslo uvedli.) Po zadání údajů vám přijde na mobil jednorázový kód, kterým otevřete zip soubor obsahující certifikát o očkování proti Covidu-19. Můžete si jej extrahovat a uložit ve svém počítači.