Kuřáci jsou rakovinou plic ohroženi nejvíce. Letos mají novou možnost preventivního vyšetření zdarma

Ilustrační foto. Pixabay

Rakovina plic je v České republice nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Na celkovém počtu nově diagnostikovaných případů se podílí přibližně 22 %, což znamená, že z onkologicky nemocných mužů má každý pátý nádor právě na plících. Ročně tak touto chorobou onemocní více než 4 500 mužů. U žen jsou čísla nižší. O rakovinu plic se jedná přibližně v 5 % všech nově objevených zhoubných nádorů, ročně je to přibližně přes 1 400 případů. Každý rok na ni umírá přes 5 000 lidí. Tento typ rakoviny zhoubného onemocnění se nejčastěji rozvine u kuřáků. A jsou to právě oni, kteří první varovné příznaky nemoci zpravidla vůbec nezaznamenají. Pojišťovny jim letos začaly proplácet preventivní vyšetření plic. Koho se tato výhoda přesně týká?

Fatální nádory plic

Zhoubné nádory dýchacího ústrojí, tedy nejen samotných plic, ale také průdušek či průdušnice, nepatří k lehce léčitelným chorobám. U velké části pacientů má nemoc osudový průběh. Důvodem je skutečnost, že nemoc je zachycena až v pozdní fázi, kdy k operaci již mnohdy nelze přikročit.

Kouření – nejrizikovější faktor

Je to právě kouření, které patří mezi nejrizikovější faktory onemocnění. Uvádí se, že karcinom plic postihuje až v 90 % zejména dlouholeté kuřáky, dokonce i ty, kteří v poslední době kouření omezili či ukončili. Nemoc zpočátku probíhá bezpříznakově, následně se začnou určité příznaky objevovat, např. pokašlávání, problém popadnout dech, zadýchávání se do schodů a postupně i při nenáročném pohybu či v klidu. Zejména kuřáci těmto příznakům nevěnují pozornost, protože jsou na ně zvyklí nebo je přisuzují např. špatné fyzické kondici po zimě nebo po koronavirovém lockdownu. Pokud člověk zamíří do ordinace až tehdy, když je bolest téměř nesnesitelná nebo vykašlává příměs krve, pak je již často pozdě. V pokročilém stádiu je totiž problém nádor odstranit operativně, musí se nasadit chemoterapie nebo ozařování.

Nový program prevence

Léčba v pokročilých stádiích je velmi nákladná a navíc často neúspěšná. Naopak při včasném zachycení nemoci se šance na vyléčení zvyšují o celé desítky procent. Léčba je pak méně nákladná, zároveň znatelně přibude zachráněných pacientů. A to je důvod, proč od počátku tohoto roku zdravotní pojišťovny hradí u nejrizikovější skupiny, tedy silných dlouhodobých kuřáků, specializované preventivní vyšetření plic s následným programem sledování.

Koho vyšetřit

V rámci preventivního programu budou vyšetřováni kuřáci ve věku od 60 let (některé zdroje uvádějí již od 55 let) do 75 let, kteří kouří alespoň dvacet let minimálně dvacet cigaret denně. Vybrat je z řad svých pacientů by měli praktičtí lékaři. Pokud patříte do této kategorie, je určitě ve vašem zájmu se svému lékaři aktivně nahlásit a nečekat, jestli vaše vášnivé kuřáctví sám odhalí. Následně je dotyčný nasměrován do příslušného onkologického centra ke specializovanému vyšetření. Zároveň by mu mělo být osvětleno, že silné kuřáctví je velmi spolehlivou vstupenkou k předčasnému ukončení života, a to velmi bolestivou formou. Těm, kteří budou ochotni svůj postoj ke kouření změnit, bude nabídnuta pomoc k odvykání kouření.

Cena léčby

Nejednoho kuřáka nyní určitě napadne otázka, kolik lidí by kouřilo, kdyby věděli, že léčbu všech případných zdravotních komplikací způsobených kouřením, by si museli hradit sami. Nutno podotknout, že se rozhodně nejedná o malé částky. Jen laboratorní odběry se počítají v řádech tisíců korun, připočteme-li další nutná vyšetření, můžeme se dostat na deseti tisíce. Samotná onkologická léčba včetně operace, pobytu v nemocnici a dalších onkologických terapií se počítá ve sta tisících. Další nemalé náklady představuje pobyt v lázních v rámci pooperační a léčebné rekonvalescence. Ten může být s částečnou či plnou úhradu. Jsou to další deseti tisíce. To, že si pacient neplatí léčbu ze svého, ještě totiž neznamená, že jeho léčba je zadarmo. Platí ji zdravotní pojišťovny skrze příspěvků všech ostatních, tedy i nekuřáků, kteří mnohdy trpí zdravotními problémy, jež si sami nezpůsobili a na jejichž plnou úhradu zdravotní pojišťovny mnohdy prostředky neuvolňují.