Komplexní onkologická preventivní prohlídka pomůže odhalit problém včas. Přispívá i vaše pojišťovna?

Ilustrační foto

Obavy o zdraví, ať už vlastní nebo blízkých, patří k nejvíce stresujícím a vyčerpávajícím. Nemocí, kterých se lidé obávají snad nejvíce, kromě aktuálního Covidu-19, jsou onkologická onemocnění. Každý zná ve svém okolí někoho, kdo se s touto chorobou potýkal či na ni zemřel. Minimum, které můžeme pro sebe udělat, je absolvovat preventivní prohlídky, na něž máme ze zákona nárok, např. mamograf. Jenže to zdaleka nestačí. Proto některé zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek na komplexní onkologickou preventivní prohlídku. O co jde? A jaký je rozdíl ve srovnání s preventivní klasikou?

Klasické screeningové programy

Prevence, i když je finančně velmi nákladná, vyjde rozhodně levněji, než léčba propuknutého onemocnění, navíc mnohdy s nejistým výsledkem. U onkologických onemocnění to platí dvojnásob. Z tohoto důvodu existují screeningové, tedy preventivní, programy, v rámci kterých mají občané určité druhy vyšetření zdarma. Přesněji řečeno zaplatí je za ně jejich zdravotní pojišťovna. Zodpovědní lidé nejen vědí, o jaká vyšetření se jedná, ale také na ně poctivě chodí. Patří zde:

  • mamární screening – vyšetření prsů u žen mamografem, pro nerizikovou ženu od 45 let ve dvouletých intervalech;
  • screening karcinomu děložního hrdla – provedením stěrů z děložního čípku u nerizikových žen od 15 let jednou ročně v rámci preventivní prohlídky; dále HPV DNA test ženám v jejich 35. a 45. roce života opět v rámci preventivní gynekologické prohlídky;
  • screening kolorektálního karcinomu – vyšetření tlustého střeva a konečníku, provedením testu okultního krvácení do stolice (k dispozici u praktického lékaře či gynekologa). Programy pro věk 50 až 54 let a nad 55 let.

Proč klasika nestačí?

Nádorové onemocnění může vzniknout kdekoli v těle. Ne tedy pouze v určitém orgánu (např. v plících, prostatě či na kůži), ale třeba také v krvi (tehdy hovoříme o leukémii – zhoubném nádorovém onemocnění bílých krvinek). Uvedený preventivní screening však umožnuje sledovat pouze prsa, děložní čípek a tlusté střevo s konečníkem, což je pouze nepatrný úsek lidského organismu.

 Komplexní onkologická preventivní prohlídka

Závažný problém může být tedy kdekoli jinde v těle než na sledovaných místech, jenže v počátečním stádiu (kdy je také nejlépe léčitelný) na sebe neupozorní. Navíc neexistuje žádné univerzální vyšetření, např. odběr krve, z kterého by se dalo jednoznačně říci, jestli je nemoc v těle přítomna. Většinou je potřeba provést celou sadu vyšetření. Odběry krve, moče nebo tkáně samozřejmě sehrávají důležitou roli. Zjišťují se z nich mimo jiné tzv. nádorové markery, hodnoty určitých látek, které u nádorových onemocnění často vykazují vyšší hodnoty než normálně. Základem vyšetření je vyhodnocení osobní a rodinné anamnézy (genetická zátěž určitým druhem onemocnění) lékařem. Zpravidla navazuje fyzikální vyšetření tj. vyšetření kůže, lymfatických uzlin, poslech plic a srdce, pohmat břicha, vyšetření pohmatem prsou u mužů i žen a vyšetření konečníku. Dále se většinou provádí rentgen plic a ultrazvuk celého břicha (játra, ledviny, slinivka, žlučové cesty, močový měchýř), dále ultrazvuk varlat u mužů a prsů u žen. Cena vyšetření se pohybuje orientačně mezi v rozmezí 4 000 – 7 000 Kč v závislosti na konkrétních vyšetřeních. Vyšetření se provádějí ve specializovaných onkologických centrech.

Některé pojišťovny přispívají

I když se jedná o vysokou částku, dobrou zprávou je, že některé zdravotní pojišťovny poskytují nemalý příspěvek.  Například u VZP se jedná o 3 000 Kč, ČPZP nabízí 2 000 Kč. Obě pro pojištěnce od 35 let. Zdravotní pojišťovna Škoda nemá ve svém programu celkovou onkologickou prohlídku, ale nabízí např. program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin, program prevence karcinomu prostaty nebo melanomu kůže.