Elektronické zdravotní dokumentace přibývá. Má však lékař povinnost nechat vás nahlížet do svého PC?

Ilustrační foto

Klasickou třecí plochou mezi lékaři a pacienty je často právě přání pacienta podívat se do záznamů, které si lékař o něm vede, případně si zhotovit kopii.  Nezřídka uslyší reakci typu: „Až to bude nějaký lékař chtít, tak si to sám ode mě vyžádá,“ nebo „Na takové věci my tady nemáme čas.“ Stále častěji si můžete také vyslechnout větu: „Jen nám líto. Zápisy si vedeme už jen v elektronické podobě a do našeho počítačového systému nahlížet opravdu nemůžete.“

Jak je to s nahlížením do dokumentace obecně

Je to totiž právě zdravotnická dokumentace, která sehrává klíčovou roli při rozhodování o léčbě nebo při podezření na nesprávný postup lékaře. Dle zákona o zdravotních službách má pacient právo nahlížet do své zdravotnické  dokumentace. Dokonce si z ní může pořizovat i kopie, např. si potřebné stránky vyfotit mobilem (konkrétně § 65 odst. 1). Nemůže tak ovšem činit svévolně. Musí o to požádat a při nahlížení nebo pořizování kopií musí být přítomen zdravotnický pracovník, aby nedošlo k poškození materiálů nebo jejich ztrátě. Pokud bude požadovat kopie, zpravidla uhradí poplatek, který nesmí přesáhnout náklady spojené s  pořízením.

Podmínky vedení elektronické dokumentace

Zejména v ordinacích mladších lékařů ubývá klasické písemné dokumentace a nahrazuje ji dokumentace elektronická. Není divu, stohy papírů zabraly pomalu více místa než lékař s pacientem dohromady. Jenže co když si potřebujete ve svých záznamech něco zjistit? Zpravidla uslyšíte větu: „Nezlobte se, dokumentaci vedeme už pouze elektronicky a do svého počítače vás pustit nemohu.“

Dle § 54 má lékař skutečně možnost vést své záznamy pouze v elektronické podobě, a to za určitých podmínek. Jednou z nich je, že výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů. V praxi to znamená, že na pacientovu žádost mu musí být lékař schopen předat dokumentaci i v tištěné podobě.

Na co máte právo, když nemůžete nahlížet

Pokud ordinace není schopna zajistit pacientovi nahlížení do zdravotnické dokumentace, musí mu dle § 66 odst. 2 pořídit kopii, a to do 5 dnů ode dne, kdy mu sdělili, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit. V tomto případě nelze požadovat uhrazení nákladů.

Co kdyby se záznamy smazaly?

V případě, že lékař vede pouze elektronickou dokumentaci, je povinen vytvářet bezpečnostní kopie datových souborů, a to minimálně jednou za pracovní den. Tudíž nemůže pacienta odbýt tím, že se mu nějaký záznam smazal. Je také dobré vědět, že lékař nesmí skartovat dokumenty dříve než po 5 letech, kdy k němu dotyčný přestanete chodit (přesně začíná skartační lhůta běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl učiněn poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta).