Šance pro mladé řidiče do 24 let, jak jezdit lépe a bezpečněji. Výcvik i výuka zdarma

foto ilustrační

Každý pátý řidič ve věku 18 let způsobí během jednoho roku dopravní nehodu. Je to přibližně šest krát více než u řidičů ve středním věku. Mladým majitelům řidičského oprávnění chybí řidičské dovednosti a zkušenosti z praktického provozu. Až příliš často přeceňují své schopnosti za volantem. To, že člověk ujede několik prvních stovek či tisíc kilometrů bez nehody, ještě zdaleka neznamená, že se může považovat za ostříleného pána silnic. Právě pro mladé řidiče je zde i letos možnost zúčastnit se úspěšného projektu START DRIVING. Co je cílem tohoto projektu, kdo se ho může zúčastnit a za jakých podmínek?

Projekt START DRIVING

Projekt je finančně podpořen Fondem zábrany škod, díky čemuž je pro všechny účastníky zdarma. Cílem je snížit nehodovost na silnicích a zvýšit celkovou bezpečnost provozu pro všechny jeho účastníky. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – např. Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR, BESIP a Škoda Auto.

Proč jen autoškola nestačí

Mladí začínajících řidiči jsou z pohledu statistik jednou z nejrizikovějších kategorií. Je jim proto nutné věnovat náležitou pozornost. Je dobré si uvědomit, že složením zkoušek v autoškole se člověk sice stává držitelem řidičského průkazu, avšak nikoli zkušeným řidičem. Současná výuka v autoškole je orientována hlavně na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To už aleo neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů. Navíc kvalita učitelů autoškol a často i vozového parku dlouhodobě nedosahuje ideální úrovně, častým problémem bývá např. schopnost držet tempo s technickým pokrokem.

Teorie i jízda na polygonu

Na klasickou autoškolu je tedy potřebné navázat vzdělávacími programy, které začínající řidiče připraví na všechna možná úskalí za volantem. Hlavními částmi kurzu v rámci START DRIVINGu je zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu, včetně nácviku zásad defenzivní jízdy, a zvládání rizikových situací na polygonu. Nedílnou součástí je rovněž dopravně psychologický seminář. Kurz je v délce 8 hodin.

Kdo se může zúčastnit a z čeho si může vybrat

Zájemce musí mít řidičské oprávnění, věk 18 až 24 let a vlastní vozidlo. Na výběr jsou tři základní typy kurzů: Start driving samostatný pouze pro účastníky 18-24 let, Start driving pro rodiče a jejich děti a Start driving pro instruktory autoškol a zkušební komisaře.

Jak se přihlásit

Termíny konání jsou vypsány na různých místech ČR až do prosince tohoto roku. O kurzy je však velký zájem, na některých místech se lze již přihlásit pouze jako náhradník. Přihlásit se můžete zde.

Zdroj: START DRIVING