Světový den chronického únavového syndromu – závažné nemoci, kterou může spustit i prodělání COVIDu

Foto: Rýdlová J.

Dnešní den, tedy 12. květen, je mezinárodním dnem tzv. postvirového syndromu chronické únavy (ME/CFS). I když toto onemocnění dokáže nemocným zásadně změnit život, a to po všech jeho stránkách, stálo až dosud na okraji zájmu. Díky pandemii se však této nemoci začíná dostávat pozornosti. Přibývá totiž lidí, kteří po prodělání koronavirové infekce nejsou schopni návratu k původnímu životnímu tempu, a to i po uplynutí několika měsíců. Ačkoli by už teoreticky, alespoň podle lékařských vyšetření, měli být zdraví a opět fungovat, opak je pravdou. Podobně jako pacienti ME/CFS se totiž potýkají s celou řadou problémů, kterým dominuje zejména neadekvátní únava a pocit, jako by balancovali na ostří nože mezi opětovným propadem do ošklivé chřipky a pozvolným odezníváním příznaků.

Banální název – závažný problém

Oficiální název onemocnění se v průběhu let měnil. V současnosti se používá označení benigní myalgická encefalomyelitida (ME) označující nezhoubný zánět nervové soustavy spojený se svalovou bolestí. Dále pak postvirový únavový syndrom (CFS), a to v případě, kdy rozvoji příznaků předcházelo prodělání virové (případně i jiné) infekce. Právě označení „únavový syndrom“ může vést ke zlehčování nemoci laiky a někdy i samotnými lékaři – vždyť kdo by dnes nebyl unavený! Nejedná se však o běžnou únavu, z které se zdravý člověk běžně vyspí. Navíc se k ní přidružuje celá řada dalších problémů, které mohou být velmi různorodé.

Vyčerpání i bez námahy

Pro tuto únavu je typické, že její velikost je absolutně neadekvátní vynaložené námaze. Únava se nemusí objevit hned po námaze, ale i se zpožděním několika hodin nebo dokonce jednoho či dvou dnů. A hlavně neodezní po přiměřeném odpočinku. Například cesta autobusem na druhý konec města k lékaři plus čas strávený v čekárně a ordinaci unaví člověka natolik, že pak musí doma tři hodiny vleže a tichu odpočívat. Navíc ví, že druhý den si po takové námaze nemůže plánovat obdobně náročnou činnost, třeba zajet tramvají za rodinou na hodinovou návštěvu. Pokud dotyčný své tělo neposlechne a s aktivitami to „přestřelí“ pak riskuje třeba zvýšené teploty, bolesti v krku a v horším případě rozvoj virózy s kašlem, bolestmi hlavy a svalů. Pro zdravého člověka banální nachlazení, které přechodí za tři dny, pro pacienta ME/CFS i 14denní připoutání na lůžko s následným propadem již tak bídné výkonnosti.

Na nemoc neexistují testy

Velkým problémem tohoto onemocnění je, že dosud neexistuje žádný laboratorní test nebo vyšetření, které by diagnózu jednoznačně potvrdilo. Navíc na pacientech, pokud mají lepší období nebo se s nemocí naučili žít, není možné během několika minut v ordinaci ověřit míru vyčerpání a intenzitu hlášených bolestí. Mezi základní body určení diagnózy patří únava trvající více než 6 měsíců a zásadní pokles výkonnosti ve srovnání s dobou před onemocněním. Dále je nutno pečlivým vyšetřením vyloučit všechna ostatní onemocnění, která by mohla vést k pacientovým potížím, např. problémy se štítnou žlázou, onkologická onemocnění nebo zánět.

Další projevy

Pacienti se velmi často potýkají se zduřelými krčními uzlinami, opakujícími se bolestmi v krku, vracejícími se teplotami do cca 37,5 °C (mnohdy jako reakce na námahu), náchylností k infekcím všeho druhu, dechovou nedostatečností, bolestmi kloubů, svalů a šlach. Velmi častým problémem jsou poruchy spánku a poruchy pozornosti, paměti, snížená schopnost osvojit si nové dovednosti či znalosti (např. pro studenty je velmi těžké se připravovat na zkoušky). Pacienti mohou mít také problém udržet rovnováhu ve stoji. Stav jednoznačně zhoršuje stres. Výjimkou nejsou ani zažívací problémy.

Léčba

Pokud není známa příčina nemoci, neexistuje zpravidla ani účinná léčba, pouze se tlumí symptomy, což je naneštěstí případ ME/CFS. Naprostým základem je naučit se respektovat změněné možnosti svého organismu a nepřetěžovat jej. Co se týká lékařské péče, je většinou potřeba spolupráce mezi praktickým lékařem a odbornými lékaři podle potíží, kterými pacient trpí (např. imunolog, neurolog, internista). Čím dříve se stav začne lékařsky řešit, a to včetně přizpůsobení pracovní zátěže možnostem nemocného, tím větší existuje šance na uzdravení.

Pokud vás toto onemocnění zajímá, mnoho užitečných informací najdete na webu Klubu pacientů ME/CFS.