Úmrtí blízké osoby. Na co nezapomenout v záplavě vyřizování

Úmrtí blízkého člověka většinou znamená pro pozůstalé bolest. Ale nejen to. Pro ty nejbližší zpravidla také nutnost vyřídit spoustu administrativních úkonů. Některé jsou jasné více méně hned, na jiné se může podařit zapomenout. A pak mohou nastat problémy. Co lidé často opomíjejí udělat?

Dědictví zvládnete s notářem

Mezi nutné úkony patří vyřízení pozůstalosti, tedy nutnost dát dohromady majetek zemřelého a dědice. Ne vždy se dědí pouze ze zákona, ke slovu může přijít například závěť. Výjimkou nebývají situace, že se přesně neví, kam ji dotyčný doma uložil, jestli se jedná o skutečně poslední verzi či případně zda-li vůbec existuje. Ve všech těchto věcech však figuruje osoba notáře, který celý proces dědictví zastřešuje, takže dotyční zpravidla dostanou potřebné informace, co a kdy udělat.

Nezapomínejte na energie

V dalších věcech se však může lehce stát, že nějaký úkon zůstane opomenut a přijde se na to až časem. Klasikou bývá, že si pozůstalý manžel ihned neuvědomí, že smlouvy na energie nejsou psány na něj, nýbrž na manželku. Nadále hradí složenky, resp. platby, takže dodavatel energií se neozývá, nicméně smlouva je vedena na jméno nežijícího člověka. Je tedy nutné provést změnu těchto smluv.

Zrušte všechna členství

Dále je potřeba zrušit veškerá členství, např. v knihovně, v zájmové organizaci, aby na jméno zesnulého neběžely i nadále poplatky. V knihovnách jde o malé částky, ale jiné druhy členských poplatků už tak nízké být nemusí.

Zkontrolujte pojistné smlouvy

Velkým problémem mohou být pojistné smlouvy. Věcí, na kterou se často zapomíná, ale která může přinést velké komplikace, jsou pojistné smlouvy. Zpravidla totiž platí, že pojištění zaniká mimo jiné dnem smrti pojištěné osoby. Je-li například pojistka domu či bytu vedena na manžela, který zemře, pak toto pojištění zpravidla zaniká, a to i tehdy když druhý z manželů pojistku i nadále platí (např. je nastaven trvalý platební příkaz nebo povolení k inkasu). Pokud se však něco stalo, dům by třeba zaplavila voda nebo by ho zničil požár, zjistilo by se, že smlouva je vedená na nežijící osobu, a dotyčný by neměl nárok vůbec na nic. Vždy je proto potřeba obrátit se na příslušnou pojišťovnu a situaci vyřešit.

Nejste obmyšlenou osobou?

Tzv. obmyšlená osoba se vyskytuje zejména u životního pojištění. Je to osoba, která má právo na peněžní plnění v případě smrti pojištěného. Obdobně toto platí také u penzijního připojištění, tentokrát se však hovoří o tzv. oprávněné osobě. Tuto osobu si pojištěný může libovolně sám určit a v průběhu života ji může měnit. Může jich být také více, přičemž je jim přidělen procentní podíl na finanční částce. Pokud například zemřel váš bratr, který měl uzavřené „penzijko“ a jako obmyšlenou osobu zvolil svou manželku a vás v poměru, přičemž manželce určil 70% a vám 30% podíl, pak je potřeba se u dané pojišťovny přihlásit, aby vám peníze mohly být vyplaceny. Tyto částky nejdou do dědického řízení. Díky tomu jsou vyplaceny poměrně poměrně rychle a neodvádíte z nich odměnu notáři.