Proroctví lesního pastýře: Současníky ohromoval přesností svých předpovědí

Bavorský les

Na to, co skrývá budoucnost, byli lidé zvědaví odjakživa. Dříve navíc neznali příčinu mnoha jevů dnes již objasnitelných, a tak hledali jakoukoliv pomoc či radu. My si neseme od těch dob tendenci věřit proroctvím, jakkoliv jsou často mlhavá.

Lesní prorok

Předpovědi různých proroků a jasnovidců často nechávají hodně prostoru různým interpretacím. To platí kupříkladu i pro slavného Nostradama (1503 – 1566). Tak bylo z jeho proroctví vyčteno už mnohé – a mnohé z toho se nesplnilo.

Ovšem roku 1842 byla vydána proroctví člověka, který byl znám v oblasti Bavorského lesa jako „lesní pastýř Matthias Stormberger“. Víme toho o něm málo. Narodit se měl údajně v polovině 18. století a brzy se stát sirotkem. Poté vyrůstal v pěstounské rodině ve vesnici Rabenstein nedaleko Zwieselu. Tento lesní pastýř prý předpovídal lidem budoucnost, a to s ohromující přesností. Dokonce stejně přesně předpovídal lidem, kdy zemřou.

On sám zemřel roku 1806, ale jeho proroctví, která se také týkala obecně světa v budoucnosti, se předávala ústní formou z generace na generaci. Někoho napadlo sepsat je teprve roku 1830 a v roce 1842 byla vydána knižně.

Stormbergerovy předpovědi

Stormberger tu líčí pojmy z budoucnosti, které v jeho době ještě neexistovaly. Někdy jde o věci menšího dosahu – třeba o to, že v éře doškových a šindelových střech překvapoval své současníky popisováním červených tašek z pálené hlíny.

Dále velmi dlouho před vynálezem automobilu předvídal existenci vozů bez koní a bez oje. Podobných příkladů je v jeho proroctvích celá řada – říkal třeba, že železné cesty pro železné vozy povedou skrze lesy – zde je zřejmě řeč o železnici.

Předvídal, že až dozraje obilí, vypukne velká válka, ale lidí bude všude víc než míň a peníze nebudou mít žádnou hodnotu. Za 200 zlatých si člověk nekoupí ani bochník chleba. Odkaz na dozrávající obilí se může týkat začátku první světové války, tedy 28. července 1914. Druhá půlka předpovědi zase na dobu po skončení války, kdy peníze v důsledku hyperinflace neměly ani cenu papíru, na němž byly vytištěny.

Povídal také, že muži se budou strojit a chovat jako ženy a ženy naopak zase jako muži, takže nebude možné je rozeznat – k současným módním trendům by se to asi dalo přirovnat.

Pár poznámek se týkalo ještě vzdálenější budoucnosti – a neslíbil nic potěšitelného, jak už to ostatně u většiny proroků bývá. Až prý budou „lidé z banky padat jako mouchy ze zdi“, začne poslední doba, a bude strašná.

Většina proroků přidává podobné poselství o strašlivé poslední době, není to ale přece jen vhled do temné budoucnosti?