KORONAVIRUS: Česko vstupuje do doby „postcovidové“. Na Pardubicku ale byla odhalena nová mutace

Zdroj: Pixabay

Česko – Epidemie koronaviru v Česku den ode dne stále více slábne. Statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) naznačují, že v některých krajích jsou dokonce i dny, kdy laboratoře nepotvrdí ani jediný nový případ nákazy. Podle šéfa ÚZIS Ladislava Duška pak navíc již v podstatě nedochází ani ke komunitnímu šíření, což je situace, kdy pracovníci hygieny nemohou odhalit, kde se pozitivně testovaní nakazili. Hrozbou ale stále zůstávají různé mutace koronaviru. Kromě té indické, která aktuálně zatěžuje Velkou Británii či Portugalsko a na její nástup se připravuje také Německo, i mutace jiné, třeba brazilská. Právě tou se nakazila řada lidí na Pardubicku.

Ústup nákazy a konec komunitního šíření

Během čtvrtka testy potvrdily napříč celou republikou jen 163 nových případů nákazy  koronavirem. Incidence nákazy dokonce klesla pod hodnotu 10 (tj. na každých 100 tis. obyvatel připadá méně než 10 nakažených) a podle některých tak Česko vstupuje do „doby postcovidové“. Na našem území zatím dominuje tzv. britská mutace, přesto se zvyšují obavy z mutace indické. Ta mj. zapříčinila, že Velká Británie o měsíc odsunula plánované rozvolnění, k témuž pak dochází také v Portugalsku. Mezitím se ale na našem území objevilo také ohnisko mutace brazilské.

Koronavirové mutace v Česku

Podle údajů Národní referenční laboratoře v Česku stále dominuje tzv. britská varianta viru – objevuje se ale i ta indická a aktuálně také brazilská. Právě na ni se nyní zaměřuje odborná pozornost, jelikož dokáže „obejít“ protilátky získané po prodělání nemoci, ale také očkování (to pro mutaci indickou neplatí, po absolvování kompletního očkování jsou lidé chránění minimálně proti těžkému průběhu onemocnění). Konkrétně byla brazilská mutace odhalena na Pardubicku, kde již bylo potvrzeno 6 případů, dalších 11 vzorků ještě čeká na sekvenaci v laboratořích Státního zdravotního ústavu. Podle Jany Daňkové z KHS Pardubického kraje je však poměrně pravděpodobné, že se brazilská mutace (označovaná tako jako „gama“) potvrdí i u nich. „Vycházíme z toho, že naše laboratoř dokáže udělat diskriminační PCR test, a víme, že se nejedná o mutace původní, které tu již byly, a ani o mutaci britskou,“ vysvětlila.

Jak také Daňková upřesnila, nákaza se projevila u zaměstnanců jedné dílny a následně se rozšířila na jejich rodinné příslušníky. Hygienikům se zároveň ani šetřením nepodařilo odhalit cestovatelskou anamnézu. Nemocní jsou aktuálně v izolaci, a ti, co s nimi byli v rizikovém kontaktu, jsou v karanténě. Jak Daňková doplnila, průběh onemocnění u šesti nakažených byl srovnatelné jako v případě jiných mutací a převládaly lehké potíže jako kašel, zvýšená teplota. Nikdo z nakažených neměl dokončené očkování, tři z nich měli pouze první dávku. Průběh byl ale u všech obdobný a lehký, nikdo nebyl hospitalizován.

Právě sledování výskytu jednotlivých mutací (a jejich nárůstu v populaci) je pak podle odborníků stěžejní pro případné zabránění další vlně epidemie – ačkoliv stávající situace je nepochybně odlišná od loňského roku, jelikož dnes má již řada lidí nejen protilátky díky prodělání nemoci, ale především zranitelná část populace je ve velké míře plně očkována.