KORONAVIRUS: Odložení 2. dávky vakcíny by nemělo být problémem, zvažují se i možnosti kombinací očkovacích látek

Zdroj: Pixabay

Česko – Očkování proti koronaviru v Česku postupuje, již od července by mělo být možné očkovat i děti od 12 let. Velkým tématem je však odklad druhé dávky vakcíny (např. kvůli nemoci) a to, nakolik je pak člověk před koronavirem chráněn. V souvislosti s ojedinělými problémy s vakcínami Astra Zeneca je zároveň předmětem vědeckého zájmu kombinace vakcín.

V pondělí v Česku přibylo 121 nových pacientů s prokázanou nákazou koronavirem, jedná se o 55 osob méně než před týdnem. To je nepochybně dobrá zpráva (ruku v ruce s ní se rozvolňují např. i cestovatelská pravidla, jelikož Česko se již neřadí mezi rizikové státy), ovšem stále více zatěžuje odborníky možnost šíření indické (delta) mutace, která již ve Velké Británii v populaci naprosto dominuje. Prozatím laboratoře v Česku potvrdily 34 případů této mutace – ta je pak podle vedoucí virologické laboratoře FN Bulovka Naděždy Sojkové nebezpečnější především pro mladší populaci, vědci ovšem doposud nezjistili důvod. Průběh nemoci se však jinak neliší od ostatních variant viru (horečka, kašel). Problémem je ale rychlejší šíření této mutace. „Pro nás je varování, že k 18. 6. je u nás potvrzeno 34 případů této mutace, která se již komunitě šíří v Libereckém a Jihočeském kraji. Proto musíme být obezřetní především k lidem, kteří se vrací ze zahraničí, a každý pozitivní nález posílat na sekvenaci,“ vysvětlila Sojková s tím, že jedinou cestou, jak se s koronavirem naučit žít, je právě očkování. „Virus se stále učí, učí se odolávat protilátkám, ale průběh nemoci bude méně komplikovaný u očkovaných,“ dodala.

Dle názoru Sojkové se pak právě díky očkování naučíme s koronavirem žít. Ovšem očkováni zatím v Česku nebyli zdaleka všichni, hojně se diskutuje nejen o tom, nakolik obranyschopnost organismu ovlivní zpožděné podání druhé dávky očkování oproti běžnému očkovacímu plánu, ale také o tom, zda je možné vakcíny kombinovat (někteří lidé se totiž obávají druhé dávky vakcíny Astra Zeneca, kterou již některé státy pro mladší ročníky ani nevyužívají).

Odložená druhá dávka vakcíny

Podle slov Romana Chlíbka, předsedy České vakcinologické společnosti, by odklad druhé dávky neměl být problémem, jelikož maximální možný interval nikdy stanoven nebyl, existuje jen interval optimální, ovšem ten nemusí být vždy možné dodržet – třeba kvůli nemoci nebo související konzumaci antibiotik. „Interval podání druhé dávky roli nehraje, důležité je, že se druhá dávka podá,“ vysvětlit Chlíbek  s tím, že určitě není třeba opakovat očkování celé, jelikož každá dávka se počítá. Zároveň není v případě odkladu třeba obávat se nižší imunizace. „Nikdo by se neměl bát, že získá třeba méně protilátek. Jediné, co hrozí, je, že pokud interval mezi dávkami bude velký, účinnost v mezidobí, dokud nebude podaná druhá dávka, bude snížená – člověk v podstatě v této době nebude chráněn jako ten, co dostal vakcínu v řádném termínu,“ upřesnil.

V případě druhých dávek vakcíny se také množí případy těch, kteří nechtějí dokončit očkování vakcínami „problematickými“, především zn. Astra Zeneca. Do budoucna je však možné očekávat, že se Česko vydá podobnou cestou jako již některé další státy, které umožní kombinaci vakcín a doočkování vakcínou Pfizer či Moderna a budou i takové očkování považovat za dokončené. „Zatím se zdá, že tato kombinace je bezpečná a imunitní odpověď je silná a někdy i vyšší než u těch, kdo dostali dvě dávky Astra Zeneca,“ shrnul Chlíbek.

Očkování dětí 12+

Stejně tak není nutné mít obavy z očkování dětí ve věku od 12 let, jejichž registrace k očkování by v Česku měla být spuštěna od července. Jak Chlíbek uvedl, již existuje řada studií provedených u starší populace a není důvod domnívat se, že by vakcína, která je bezpečná pro všechny nad 16 let, neměla být bezpečná také pro děti od 12 let.  Jak navíc studie naznačují, děti na vakcínu reagují lépe než dospělí a mají vyšší hladinu protilátek – je však třeba počítat s tím, že děti reagují vyšším výskytem nežádoucích účinků (dětský imunitní systém je totiž připraven reagovat velmi silně na jakýkoliv podnět), takže lze např. čekat cca v 90 % případů bolestivost v místě vpichu. Velkým posunem by pak měla být i registrace vakcíny Moderna pro děti od 12 let (prozatím lze užívat jen vakcíny Pfizer), která by měla být distribuována nejen do očkovacích center, ale také k dětským praktickým lékařům.