Onemocněl vám rodič a vy se o něj potřebujete na pár dní postarat? Kdy budete mít nárok na ošetřovné

Ilustrační foto

Když vám onemocnění dítě, v prví řadě se obrátíte na babičku, aby vám jej pohlídala. Pokud ta „selže“, přichází na řadu uvolnění z práce na tzv. paragraf. Díky němu zůstanete s dítětem pár dní doma. Místo mzdy pobíráte ošetřovné. Je sice nižší, ale můžete o dítě alespoň v klidu pečovat, než se dostane z nejhoršího. Co ale dělat, když onemocní třeba váš otec či maminka? Dát je na hlídání k babičce půjde asi jen stěží. Ošetřovné se naštěstí vztahuje nejen na dítě, ale také na dospělé. Odtud také pochází dřívější označení „OČR“, tedy ošetřování člena rodiny. Nejásejte však předčasně. Ne vždy na něj budete mít nárok.

Nemocenské pojištění jako nutná podmínka

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění (k dalším patří např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dlouhodobé ošetřované). Na tuto dávku má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování člena domácnosti. Nemusí jít tedy nutně pouze o dítě (tuto možnost v našem článku rozebírat nebudeme, takže uvedené informace se nevztahují na COVID ošetřovné dítěte), dokonce ani o přímého příbuzného jako je třeba manžel, sourozenec či prarodič. Musí se jednat o člena domácnosti, může jím být tedy i přítel(kyně). Důležité však je, že pokud chcete tuto dávku pobírat, musíte být účastni nemocenského pojištění. Většina zaměstnanců tuto podmínku ze zákona splňuje, přičemž nemocenské pojištění za ně odvádí jejich zaměstnavatel.

Kdo o ošetřovném rozhoduje

O potřebě ošetřování či péče rozhodne příslušný lékař osoby, která onemocněla, případně utrpěla úraz. Tedy např. praktický lékař vašeho nemocného otce uzná, že váš téměř 80letý otec potřebuje při těžké angíně vaši péči, protože zdravotní stav a věk mu již neumožňuje, aby se o sebe postaral sám, zároveň však stav nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Délka ošetřovného

Ošetřovné můžete čerpat maximálně 9 dní. Odborně se hovoří o tzv. podpůrčí době a upravuje ji § 40 odst. 1 pís. a) uvedeného zákona.

Žije rodič s vámi ve společné domácnosti?

Pokud vám tedy onemocní tatínek, jak jsme výše uvedli, pak by vám jeho ošetřující lékař měl vypsat tzv. Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Jenže je zde jeden problém. Zákon v § 39 odst. 2 uvádí, že podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba poskytující péči žije se zaměstnancem v domácnosti. Jinými slovy, pokud žijete s tatínkem společně, máte na tuto dávku nárok. Pokud ovšem žijete každý jinde, máte v podstatě smůlu.

Mezera v zákoně

Většina lidí řeší krátkodobou péči o rodiče tak, že se k nim po nutnou dobu nastěhují. To samozřejmě můžete, avšak nesplňujete podmínku bydlení ve společné domácnosti, a na ošetřovné nemáte nárok. Abyste splnili tuto podmínku nemusíte nutně mít stejné trvalé bydliště, ale je potřeba doložit, že v domácnosti fakticky žijete, např. že vám je na tuto adresu doručována pošta, platíte z ní inkaso, účty, případně svědectví sousedů.

Co můžete zkusit

Mnoho lidí řeší patovou situaci čerpáním dovolené. Jenže pak přijdou o volno, které měli na to, aby si sami odpočinuli. Existuje ještě jedna možnost, o které se většinou vůbec neví. Můžete podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Podáte ji na příslušné správě sociálního zabezpečení v místě, kde jste zaměstnáni. Je možné, že následně budete úřadem vyzváni k předložení potvrzení o vašich příjmech a zdravotním stavu nemocného.