Krvácející svaté obrazy u nás: Z kostelů, kde jsou uloženy, se stala poutní místa

Kostel Narození Panny Marie v Klatovech. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

V roce 1796 se přihodila v italské Anconě nevídaná věc. Obrazy a sochy Panny Marie v počtu asi sto kusů se pohybovaly a mrkaly. Potom však tyto jevy zmizely a už se nikdy neobjevily. I na jiných místech v Evropě se dochovaly zprávy o obrazech či sochách, které se buď pohybovaly, nebo dokonce krvácely. A není to jen záležitost zahraniční, i u nás docházelo k podobným věcem.

Klatovy

Na Klatovsku je v klatovském chrámu Narození Panny Marie uložen zázračný obraz Madony, je to ovšem replika slavného obrazu z italského městečka Re. Tam místní obraz krvácel celých 18 dní, proto se začaly vyrábět repliky a jednu z nich vlastnil i přistěhovalec z Re, kominík Bartoloměj Rizzolti, který se v Klatovech usadil. Obraz zdědila jeho schovanka Anna, jejíž rodina těžce onemocněla – tehdy se právě u obrazu denně modlila.

Ten náhle začal ronit krvavé slzy. Tento obraz byl uznán zázračným roku 1685 pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna, předtím byl však podroben expertize. Výsledkem bylo prohlášení, že Madona skutečně krvácela z očí, pohybovala víčky, rudla či bledla v obličeji. Městu ovšem přinesl prospěch také příliv poutníků, kteří za tímto zázrakem putovali. Po smrti Anny byl její domek přestavěn na kapličku Zjevení Panny Marie, aby tak na místo zázraku zůstala věčná památka.

Sušice

V nedaleké Sušici se nachází kapucínský klášter. Roku 1649 se narodilo hraběnce Eleonoře Hyzrlové z Chodů mrtvé dítě a v místnosti, kde rodila, byl také zavěšen obraz Panny Marie Bolestné. Manžel hraběnky uchopil dítě do náručí a vroucně se modlil za jeho život před obrazem tak dlouho, až dítě ožilo. Od té doby se obrazu připisovala zázračná moc. Když jednoho dne začala Madona krvácet z čela, darovali manželé obraz právě kapucínskému klášteru v Sušici. I sušický klášter se tak stal poutním místem a prý tu došlo i k několika zázračným uzdravením.

Chrudim

V Chrudimi, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, zase vizí obraz Spasitele, sv. Salvátora. Roku 1648 Švédi po svém vpádu na Hradčany vyplenili sbírku císaře Rudolfa II. a zmíněný obraz se dostal do Chrudimi. Tam obsadili domy, z nichž majitel jednoho utekl a nechal v domě jen děvečku. Té se nakonec podařilo obraz zachránit. Švédi o obraz hráli v kostky, ale protože všem padala stále stejná čísla, označili obraz za čarovný a ve vzteku jej poničili. Dívka ale obraz rychle odnesla. Pán domu pak nechal obraz opravit, ale poškození, která obraz utrpěl, se nedařilo přetřít. Barva pokaždé odpadala. Podle legendy měl také obraz ve zlých časech krvácet a roku 1676 byl přenesen do kostela. Byl přezkoumán a prohlášen za tzv. milostivý obraz, který je hoden uctívání. Získal si velký věhlas.

Podobný obraz nalezneme i ve Fulneku na Moravě v kostele Nejsvětější Trojice, jde o obraz Panny Marie Pomocné.