Záhadná voda: Zcela vybočuje z řady podobných sloučenin

Ilustrační obrázek

Voda, stejně jako ostatní kapaliny, se také s klesající teplotou smršťuje, tedy houstne a při stejném objemu těžkne.

Anomálie

Nicméně od teploty 4 °C směrem dolů se kupodivu opět roztahuje. Dlouho se nevědělo, proč tomu tak je. Je to tvar, který propůjčuje molekule vody její jedinečné vlastnosti. Kdyby se nadále smršťovala, voda studená 0 stupňů by v řekách, jezerech a mořích klesla až na dno a tam zmrzla, kdyby vychladla ještě víc.

Jen proto, že voda o teplotě 0°C je lehčí než voda o teplotě 4°C, tuhne – na rozdíl od jiných kapalin – od hladiny dolů. Ledový příkrov také zpomaluje ochlazování vody pod sebou. Kdyby voda v řekách a tak dále promrzala odspoda, rychle by se proměnila v led, což by mělo za následek úmrtí všech vodních rostlin a živočichů.

To ale není jediná anomálie vody. A mnoho z jejích zvláštností je absolutně nezbytných pro existenci života.

Zvláštní sloučenina

Voda je, jak známo, sloučenina kyslíku a vodíku, tedy nekovového prvku. Je jedinou sloučeninou kyslíku a nekovu, která je při normální okolní teplotě kapalná, všechny ostatní jsou plynné, jako třeba kysličník uhličitý. Zatímco voda je kapalná až do 100°C, kysličník uhličitý přechází do plynného stavu už při teplotě -78,5 stupňů. Voda tak zcela vybočuje z řady. Ve srovnání se všemi ostatními chemickými sloučeninami typu H2X – přičemž X je libovolný prvek kromě kyslíku – nachází se bod varu vody o 150°C výš, než by se dalo očekávat. Kdyby voda opravdu vřela při -50 stupních, nebyla by nikde na Zemi voda v kapalném stavu a už vůbec ne v pevném.

Rozpouštědlo

Další anomálií je, že voda je schopna rozpouštět mnohem více látek než jakákoliv jiná kapalina, aniž se při tom – na rozdíl od mnoha jiných rozpouštědel – stane jedovatou. Proto je na ni odkázán veškerý transport živin v živých organismech, včetně látkové výměny.

Voda vykazuje celou řadu dalších zvláštností, na jejichž vysvětlení zde není prostor. Každopádně se tváří v tvář tolika pozoruhodným vlastnostem vody mnozí jinak přísně teoreticky uvažující přírodovědci začali ptát: skrývá se za „vynálezem“ vody něco jako vyšší kosmická inteligence? Je přece skvělé, když mnohé z výstředních vlastností vody jsou jakoby střižené na míru existence života a teprve ony umožňují, aby se tento život také uchovával. Může to být vše jen dílem náhody?