Loď Andrea Doria: Cestující i námořníci zažili na moři smrtelnou úzkost

Loď Andrea Doria. Zdroj: www.flickr.com

Loď Andrea Doria se potopila před americkým pobřežím, ale většinu cestujících se podařilo zachránit. Dokonce před objektivy kamer.

Nepotopitelný parník

Loď Andrea Doria byla pýchou italského rejdařství Italian Line. 17. července 1956 opustila janovský přístav a směřovala nejdříve do Cannes, Neapole a na Gibraltar, pak obrátila kurz na New York. Byla to obyčejná plavba, přes Atlantik plula už po jedenapadesáté. Více než tisíc cestujících si užívalo luxusu, který se jim nabízel při pobytu na lodi. Plovoucí hotel měl k dispozici i nejmodernější techniku – a to včetně úplně nového radarového systému.

Počasí bylo po celé dny krásné a moře klidné, teprve poslední den se před americkým pobřežím objevila hustá mlha, avšak radar dokázal i při špatné viditelnosti identifikovat překážku. Kapitán Piero Calamai nařídil provést obvyklá opatření. Byl zapnut mlhový roh, který v pravidelných intervalech vydával zvukový varovný signál pro ostatní plavidla, jeden z námořníků pozoroval na přídi, zda nehrozí nějaké nebezpečí. Rychlost parníku však kapitán snížil jen nepatrně. Cestující si nedělali žádné starosti.

Stockholm

Ve 22 hodin a 20 minut minula Andrea Doria majákovou loď u ostrova Nantucket. Poklidnou atmosféru však přerušilo zazvonění telefonu na kapitánském můstku. Hlídkující námořník hlásil, že zaslechl na pravoboku mlhový roh jiného plavidla. Za celých dalších 25 minut se na obrazovce radaru objevil poprvé malý osobní parník Stockholm.

Stockholm vyplul toho dne z newyorského přístavu, ale vydal se poněkud severnějším směrem, než jakým obvykle plula plavidla opouštějící New York. Asi chtěli ušetřit několik mil, ale došlo k tomu, že se ocitl v místech kolem Nantucketu ve stejné době jako Andrea Doria. Zpočátku však situace nevypadala tak hrozivě.

Rozhodnutí kapitána

V námořní plavbě platí jasná pravidla manévrů při vyhýbání. Když plují dvě lodi na otevřeném moři proti sobě, mají se míjet levým bokem. Radar však ukazoval, že se cizí loď pohybuje vpravo od nich. Pokud by se lodi měly míjet podle regulí, musela by Andrea Doria zkřížit Stockholmu dráhu, a to by se ocitla nebezpečně blízko ostrovnímu pobřeží, kde vládl rušný lodní provoz. Tehdy učinil kapitán fatální rozhodnutí. Lodi se nebudou míjet levobokem. Nařídil nepatrnou korekci kurzu, aby plavidla mohla kolem sebe proplout v bezpečné vzdálenosti vpravo.

To už se luxusní parník objevil i na radaru Stockholmu.

Osudový manévr

Třetí důstojník lodi Andrea Doria hlídkoval vpředu u zábradlí, a když spatřil Stockholm, už byly lodi pouze na vzdálenost jedné námořní míle od sebe. Najednou mu přeběhl mráz po zádech – Stockholm udělal totiž nečekaný manévr a obrátil se tak, že mířil přesně na jejich loď. Kapitán Calamai reagoval rychle a nařídil stočit loď prudce doprava, jenže tento obrat vše ještě zhoršil. Parník nastavil Stockholmu zranitelný bok.

Katastrofální srážka

Na Stockholmu byl vydán rozkaz k otáčce doprava a plnou parou zpět, ale bylo již pozdě. Katastrofě nebylo možné zabránit. Příď parníku Stockholm se s praskotem zabořila do lodi Andrea Doria a vytvořila v ní obrovskou trhlinu. Ocelový plášť zaoceánské lodi praskl jako vaječná skořápka. Srážka vymrštila cestující v kajutách z lůžek, mnozí lidé utrpěli těžká zranění, někteří smrtelná.

Bylo jasné, že boj proti vodní mase je předem prohraný. Kapitán přikázal posádce, aby se dostavila k záchranným člunům. Loď se však již tak naklonila, že osm člunů ukotvených na levé straně nebylo možné spustit na hladinu. Do zbývajících osmi člunů se vešlo jen 1004 lidí, na záchranu přitom čekalo celkem 1706 cestujících a námořníků.

Záchranná akce

Andrea Doria nepřetržitě do éteru vysílala signál SOS a spustila se tak zřejmě jedna z největších záchranných akcí v námořních dějinách. Plavidla plující poblíž ihned změnila kurz a vydala se na místo neštěstí, zapojil se i poškozený Stockholm.

Na místo se pohotově dostavili zástupci médií. Z letadel a vrtulníků se na loď zaměřily televizní kamery. Jako poslední do záchranného člunu nastoupil kapitán. Za jedenáct hodin po srážce se loď Andrea Doria potopila.

Při vlastní srážce zahynulo na lodi 47 lidí, na Stockholmu přišlo o život lidí pět.