Sierra Leone: Mytologie o “lidech v kameni” a nebeských kamenech se zde udržela dodnes

Část sošky Nomoli. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Některé záhadné kameny byly předmětem uctívání již v šerém dávnověku. Leckterému prastarému zázračnému kameni byl přitom připisován mimozemský původ. Mýty mnoha národů vyprávějí o létajících kamenech, které kdysi spadly z nebe – či je přinesly andělské bytosti. Většinou jsou pak uctívány v chrámech nebo považovány za příbytek nějakého boha.

Nejen ve starověku

Vypráví se, že kněží ze starověkých chrámů dokázali aktivovat magické síly těchto kamenů, aby mohli navázat kontakt s nadpozemskými rádci. Mezi známé příklady patří kámen Omfalos v Héliopoli, kámen Chaabu Nabatejců v jordánské Petře, černý kámen boha slunce Elagabala ze syrské Emesy (dnes Homs) nebo Šivův kámen Lingam.

Ale víra, že kameny označují posvátné místo nebeského zjevení – či slouží jako prostředníci mezi lidmi a vyšším božstvem, se neomezuje pouze na starověk. Ještě v dnešní době se udržela mytologie o “lidech v kameni” a nebeských kamenech západoafrických etnických skupin Mende, Kona a Kissi v africké Sierra Leone. Poněkud bizarní kamenné sošky, zvané Nomoli, byly objeveny při polních pracích a hledání diamantů. Jsou vesměs humanoidní a jejich podoby zobrazují dokonce několik lidských ras. Avšak některé mají formu hybrida člověka a zvířete.

Kde se vzaly?

Stáří a původ těchto 10 – 40 cm vysokých figurek zůstávají nejasné. Domácí muslimové tvrdí, že plastiky zpodobňují nebeské bytosti, které kdysi dávno upadly v Boží nemilost. Tyto odbojné anděly Alláh proměnil v kámen a skončili na Zemi. Mýtus dále praví, že nebe, které tyto bytosti obývaly, rovněž zkamenělo a v troskách se zřítilo na Zemi.

A to ještě není vše. Božským hněvem byly zničeny dokonce i hvězdy, které se v tomto nebi nacházely. S touto legendou jsou spojovány modré kamenné bloky, takzvané Skystones. Mnoho jich bylo nalezeno v okolí hlavního města Freetown. Jejich vzorky byly na univerzitách a různých ústavech v Ženevě, Římě a Vídni analyzovány.

Pozoruhodné výsledky

Výsledky různých analýz byly překvapující. Tyto kameny nejsou přirozené útvary, ale uměle vytvořené produkty. Mineralogové se domnívají, že pálené vápno bylo obarveno modrou, organickou barvou a poté smícháno s vodou. Jak se však mohlo dostat velké množství tohoto modrého materiálu tak hluboko do země?

Badatelé předpokládají, že kameny mohly vzniknout nějakou chybou v průmyslově výrobě. Vápenky pak byly buď úmyslně zasypány – nebo je přikryl sesuv půdy. Tam zůstaly kameny po desetiletí skryty až do doby, kdy se znovu objevily při výkopových pracích a splynuly s legendou.

Přesto – vědci nemohou vysvětlit, proč nalezené kameny obsahují iridium. Tento chemický prvek se na Zemi vyskytuje jen ve velmi nízké koncentraci. Zvýšené množství se naopak projevuje v usazeninách souvisejících s dopadem meteoritu. Nálezy srovnatelné s těmito kameny nejsou známy. Nikdo zatím nedokáže spolehlivě říci, kdo a kdy tyto produkty vytvořil.