Tisícům domácností v režimu DPI hrozí odpojení od plynu a elektřiny

Zdroj: online vysílání

ČESKO – Pád energetické společnosti Bohemia Energy loni na podzim významně zasáhl do životů statisíců Čechů. Domácnosti, jejichž dodavatel energií ukončil činnost, automaticky přešly do režimu tzv. dodavatele poslední instance (DPI), což je však řešení pouze dočasného charakteru. Většina odběratelů energií, jichž se tato situace dotknula, sice již uzavřela klasické smlouvy s novými dodavateli (byť za cenu výrazného nárůstů záloh apod.), dle informací ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečky, však tisíce lidí v režimu DPI stále setrvávají – a právě jim hrozí, že jim elektřina a plyn budou odpojeny. Na řešení situace už mnoho času nezbývá, krajním termínem je 14. duben.

Režim DPI a odpojení od dodávek energií

V souvislosti s pádem Bohemia Energy a dalších „navázaných“ firem se v režimu DPI ocitlo 637 135 domácností v souvislosti s odběrem elektřiny a 296 861 v souvislosti s odběrem plynu. V obou případech si pak cca 2 % z nich stále nového dodavatele nenašla. Jak Jurečka specifikoval situaci na včerejším tiskovém brífinku, v režimu DPI aktuálně zůstává 13 880 domácností v případě odběru elektřiny a 5 604 domácností v případě plynu. Režim DPI však funguje jen po omezenou dobu, resp. přesně půl roku, a tato lhůta 14. dubna vyprší. V tu chvíli se ti, kdo do tohoto termínu nebudou mít podepsanou smlouvu s novým dodavatelem, dle slov Jurečky začnou dopouštět neoprávněného odběru, v jehož důsledku jim bude hrozit odpojení.  Problémem je pak nejen fakt, že zejména v případě odpojení plynového odběru dojde k demontáži plynoměru a pro jeho následné opětovné připojení bude třeba revize všech spotřebičů, ale také to, že se řada domácnosti ocitla v situaci, kdy na úhradu záloh nemá finanční prostředky.

„Vytipovali jsme nezranitelnější domácnosti, u přibližně tisícovky z nich jsme provedli osobní návštěvu, pracovníci v terénu v každé z těchto domácností strávili v průměru tři až čtyři hodiny,“ uvedl pak k dané situaci ministr práce a sociálních věcí. Cílem těchto návštěv je, aby se právě počet odběratelů v režimu DPI snížil na minimum. V režimu DPI přitom zůstává ještě celá řada domácností, jejichž dodavatelé ukončili činnost až po Bohemia Energy, v jejich případě se ale samozřejmě půlroční lhůta stanovená pro setrvání v tomto režimu počítá od chvíle, kdy jejich dodavatel přestal energie dodávat. Záhy poté, co vyprší lhůta pro klienty Bohemia Energy, se ve stejné situaci ocitnou také klienti společnosti Kolibřík Energie.

Rostoucí zájem o příspěvek na bydlení

Jurečka se na brífinku zaměřil také na téma pomoci domácnostem v rovině finanční, tedy tzv. příspěvek na bydlení. Uvedl tak, že od letošního ledna obdržel jeho resort více než 40 000 nových žádostí o tento příspěvek, přičemž jeho průměrná výše je zhruba 4 000 Kč měsíčně. Aktuálně se dle slov Jurečky počty těch, kdo tyto příspěvky pobírají, pohybují kolem 180 000. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň plánuje zjednodušit systém žádostí tak, aby na nutnou pomoc ti, co ji potřebují, dosáhli.