Děti z Ukrajiny dostanou možnost zařadit se do adaptačních skupin v rámci školských zařízení

Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny v Pardubicích Zdroj: město Pardubice

PARDUBICE – Pro ukrajinské děti, kteří utíkají před válkou, se od příštího úterý otevře několik adaptačních skupin. Celkově je připraveno dvě stě šedesát dva míst v šestnácti adaptačních skupinách minimálně po patnácti dětech.

„Nyní jsme ve spolupráci s řediteli školských zařízení ve fázi obvolávání rodičů registrovaných přes koordinační místo na oddělení školství pardubického magistrátu. Od příštího týdne zahájí provoz třináct dětských skupin pro dvě stě sedmnáct dětí, které budou fungovat v prostorách pardubických základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a v prostorách ZŠ Studánka každý pracovní den v rozmezí od 8 do 12 hodin, tedy v době, kdy jsou tyto prostory jinak nevyužívané,“ objasnil náměstek primátora školství Jakub Rychtecký. Pro předškoláky je učeno padesát míst. Ostatní místa jsou vyčleněna pro pro děti s povinnou školní docházkou.

Do skupin jsou děti umísťovány podle věku, spádovosti v rámci města a případně sourozeneckých vazeb. Vedle volného času, vzdělávání a osvojování českého jazyka pro ně budou zajištěny také svačiny a podílet se mohou i ženy, které zastanou pozici školní asistentky.