Úpravy dostihového závodiště jsou v plném proudu. Diskutuje se i o Velké pardubické.

Dostihové závodiště Zdroj: Pixabay

PARDUBICE – Pardubické závodiště prochází už od loňského roku velkými úpravami. Dochází k obnově nejen překážek, ale i terénu. Zvýší se tak bezpečnost dostihů a zkvalitní dostihová dráha.

„Asi nejvýraznější změnou je úprava odskokové plochy u bulfinče, která má nyní strmější úhel, a to z obou stran. Terénní nerovnosti jsme odstranili také před Hadím příkopem a za překážkami prodlouženého Taxisova příkopu. Za těmito skoky a také za Zahrádkami jsme pozornost věnovali plynulejšímu přechodu z trávy do oranic,“ uvedl správce dostihové dráhy Václav Žižka. Travnatý povrch za Taxisem se nahradil zeminou, a tím se tak více přiblížil další překážce. Koně mají možnost se během sezóny s touto překážkou více seznámit.

Místo stromů, které nevydržely únorovou vichřici, se vysadí nové duby. Ty už v dané lokalitě rostou několik desetiletí. Než však dorostou do potřebné výšky, bude místo označeno bílými ploty. Konkrétní podmínky pro splnění kvalifikací na Velkou pardubickou 2023 a následující ročníky by měly být už jasně definovány do konce letošní sezóny.