Nejlepší žáci a studenti dostali ocenění za své úspěchy v soutěžích

PARDUBICE – Slavnostní oceňování žáků a studentů, ze kterého si vítězové odnesli finanční odměnu s pamětním listem, se uskutečnilo minulý týden v aule Univerzity Pardubice. I letos bylo koho odměnit za úspěchy v předmětových a odborných soutěží, ale i v oblasti umělecké.

Celkem padesáti sedmi žáků z pardubických základních škol a prvních stupňů gymnázia Dašická, dvaceti jedna žákům ze základních uměleckých škol Lonkova a Havlíčkova předala radnice ocenění za školní rok 2020/2021. Za úspěchy odměnila i třicet dva studentů středních škol v Pardubicích. „Pandemie covidu sice překazila konání řady soutěží a krajských, republikových či mezinárodních klání, i přesto jsme i letos měli koho oceňovat. Nadaných dětí je u nás stále hodně, děkuji pedagogům i rodičům, že jim pomáhají dosahovat těchto skvělých výsledků, předávají jim své vědomosti a motivují je k tomu, aby své píli nepolevovali,“ sdělil náměstek primátora města Jakub Rychtecký.

Každoročně vybírá Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic žáky a studenty. Ti, kteří se umístili na předních příčkách v krajských, národních i mezinárodních vědomostních soutěžích a olympiádách vyhlášených MŠMT, jsou pak oceněni.