Začínají opravy na silnici mezi Linharticemi a Borušovem. Co všechno s sebou přinesou?

Stavba Linhartice Borušov Zdroj: ŘSD

PARDUBICKÝ KRAJ – Oprava na silnici I/35 mezi Linharticemi a Borušovem, konkrétně obnova živičného krytu, se rozběhne v týdnu. Cílem stavby je odstranění příčin poruch a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

,,Celková délka opravovaného úseku je 3,52 kilometrů. Začátek stavby navazuje na dokončenou opravu komunikace v Moravské Třebové, konec úseku je před odbočkou na Borušov,” sdělila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkalová. Opravy, které začaly na začátku týdne, jsou hlavně z důvodu zjištěných příčných reflexních a podélných trhlin. Dále pak kvůli běžným poruchám, síťovým rozpadům, výtluk a ztrát asfaltového tmele.

Nezbytná je úprava rozjezdů a vedlejších ploch přiléhajících k silnici I/35, oprava odvodňovacích zařízení, například příkopů, propustků nebo zatrubnění a jejich vyčištění. Odstraní se náletová vegetace, která ohrožuje stabilitu trubních propustků a větve stromů, které zasahují do silnice. Také dojde k obnově dopravního značení. Doprava bude během oprav vedena po jedné polovině vozovky, řízena bude kyvadlově až do konce října. Firma Strabag opravu realizuje za více než padesát šest milionů korun.