Nový přístroj může zachránit život pacientům v ohrožení života

Nový přístroj ECMO v nemocnici Zdroj: Nemocnice Pardubice

PARDUBICE – Nový přístroj ECMO v nemocnici v Pardubicích pomůže pacientům s infarktem a na ARO. Kardiogenním šokem může zachránit život i člověku s infarktem komplikovaným nejtěžší formou srdečního selhání.

Lékaři Pardubické nemocnice mohou od května využívat přístroj pro extrakorporální membránovou oxygenaci ECMO. Poprvé přístroj použili u pacientky se závažným postižením koronárních tepen, kdy chirurgické řešení by pro ni znamenalo extrémní zátěž. „V tomto případě jsme technologii využili k podpoře rizikového výkonu. Pokud by v průběhu zákroku u pacientky došlo k těžkému selhání nebo k zástavě srdce, ECMO by jeho činnost dokázalo nahradit,“ konstatoval primář kardiologie Jan Matějka.

ECMO má i mnohem širší využití. Znamená větší procento přežití u těžkého infarktu. V Pardubicích se přístroj využije v rámci Komplexního kardiovaskulárního centra, kde nemocnice spolupracuje s Kardiologickým centrem Agel a Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Další využití najde přístroj na lůžkovém oddělení ARO. Při zapojení s oběma vstupy v žilním řečišti nahradí funkci plic, kdy ostatní náhrady plicních funkcí selhávají. V nejtěžších případech je ECMO možné použít i při extrakorporální resuscitaci, kdy je potřeba kompletně nahradit funkci srdce a plic. Je to velmi náročná záležitost, kterou provádějí jen na málo pracovištích v České republice.