V Kozlově se restauruje Chaloupka Maxe Švabinského. Návštěvníkům ale zůstává přístupná

Chaloupka Maxe Švabinského Zdroj: Město Česká Třebová

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Na Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově probíhají od 6. července práce na obnovení památky. I přesto zůstává otevřena a navštívit ji můžete až do konce srpna.

Práce zahrnují postavení lešení u štítové stěny, dokumentace a zjištění stavu fixáže, barevné vrstvy, tmelů, dřeva a další. „Restaurátorské práce na štítu památky se návštěvníkům chaloupky žádným způsobem nedotknou. Prohlídky interiéru probíhají až do konce srpna denně mimo pondělí od devíti do pěti hodin večer,” uvedla ředitelka muzea Jana Voleská. Práce mají skončit nejspíše na konci září tohoto roku. Celkově se do obnovy investovalo 207 000 korun a finančně přispěl i Pardubický kraj.