Kontrola konstrukcí čeká pět mostů a lávek v Pardubicích. Uzavírky se ale neplánují

Paramo Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Pět mostů a lávek v Pardubicích projde detailní prohlídkou s využitím hydraulické plošiny. Podle toho se určí jaké opravy se provedou a stanoví pravidla pro jejich další používání.

Prohlídka je nutná hlavně u lávek, které jsou souběžné se silnicemi I. a II. třídy, tou je například lávka u Parama. „Prohlídky budou opravdu velmi detailní a podrobné a na základě výsledků jednotlivých kontrol pak budeme moci určit, jaké opravy se provedou a stanovit další případná kritéria pro užívání těchto lávek a mostů,“ objasnil náměstek primátora Petr Kvaš. V příštích měsících firma Sammis provede revizi lávek pro chodce a cyklisty na mostě u Parama a v Černé za Bory u přejezdu přes železnici, mostu v ulici Kunětická a lávky pro cyklisty pod nadjezdem u nemocnice. Na řadu přijde také most přes Labe, který vede ze Svítkova do Rosic a je řízen semafory.

Ke zhoršení technického stavu došlo také u mostu kpt. Bartoše, jehož konstrukci nejvíce zatěžují vozidla o hmotnosti až třicet tun. Plánuje se provést mostní dynamická zkouška ke zhodnocení stavu ocelových konstrukcí. „Provedeny budou krátkodobé opravy, jako je odfrézování stávajícího povrchu, zakonzervování konstrukce,“ dodal Kvaš. S dlouhodobou nebo kompletní uzavírkou mostu se však nepočítá.