V Rosničce se objevily fekálie. Znečistil ji člověk?

Rybník Rosnička Zdroj: MO ČRS Svitavy

SVITAVY – V rybníku Rosnička se už nemůžete koupat. Koncem července se zhoršila kvalita vody a došlo ke skokovému navýšení živin a organických látek a objevilo se vysoké množství fekálií.

Před třemi lety se začalo pracovat na ozdravném procesu rybníka Rosnička. Přestože došlo za tři roky k úbytku sedimentů ze dna rybníka, letošní kvalita vody je špatná. „V nádrži došlo v červenci ke skokovému navýšení koncentrací živin a organických látek, u fosforečnanů až o tři sta procent, což je jev velmi těžko objasnitelný přírodním procesem,” uvedla mluvčí města Kateřina Kotasová. Kvalita vody se zhoršila až na pátý stupeň, který už zakazuje koupání.

Z výsledků rozboru laboratoře vyplývá, že se v Rosničce v polovině července objevilo vysoké množství fekálií. „Jejich nárůst je tak skokový a markantní, že nevylučujeme znečištění rybníku fekáliemi neznámou osobou. Je možné, že budeme podávat trestní oznámení na neznámého pachatele,” dodal starosta města David Šimek. Celý tým lidí, kteří pečují o rybník teď vymýšlí vhodná řešení ke zlepšení vody, proběhla také aplikace bakterií, které by s čištěním vody měly pomoci. Také uvažují o využití plovoucích ostrůvků.

Místní rybáři nyní loví takzvané bílé ryby, jako jsou karas, perlín a plotice, které ryly v bahně a vířily tím jíly ze sedimentů do vody, čímž ulehčily sinicím, aby se dále rozmnožovaly.