První úsek oprav silnice I/17 – Ostrov je dokončen. Pokračují ale opravy dalších částí

Opravy silnice I/17 Zdroj: ŘSD Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – První úsek opravované silnice I/17 – Ostrov je hotov. Před týdnem na stavbě vznikly dvě nové vjezdové brány, ostrůvek pro chodce a ochranný ostrůvek v místě pro přecházení.

„Na stavbě dlouhé přes kilometr a půl vznikly dvě nové vjezdové brány z obou směrů, jeden ochranný ostrůvek pro chodce a jeden ochranný ostrůvek v místě pro přecházení. Dále byly vybudovány nové chodníkové a zastávkové plochy, byl opraven propustek v extravilánu,“ objasnila mluvčí ŘSD Petra Drkalová. Také byl v celém úseku obnoven živičný kryt.

Na stejné silnici se dále opravují dva na úseky, které na sebe navazují. Oprava úseku Stradouň se má dokončit do konce listopadu a úsek Stradouň – Zámrsk v září. Auta pojedou pouze v jednom směru a to od Hrochova Týnce. V opačném směru platí objížďka po silnici I/35 přes Holice, I/36 Sezemice a I/37 Pardubice.