Uprchlíci nyní musí nově sami hlásit své zdravotní pojišťovně, kdo za ně platí pojistné

Ilustrační foto

24. července uplynulo již 150 dní od okamžiku, kdy Ruská federace zahájila invazi na Ukrajinu. V souvislosti s touto skutečností byla nyní přijata změna zákona týkající se úhrad zdravotního pojištění za občany Ukrajiny, kteří v České republice získali tzv. vízum za účelem strpění. Podle novely lex Ukrajina se odpovědnost za platby pojištění po 150 dnech od udělení dočasné ochrany přesouvá ze státu na jednotlivé pojištěnce.

V praxi to znamená, že každý dospělý občan Ukrajiny ve věku od 18 do 65 let se musí nejpozději do osmi dnů od vypršení stopadesátidenní lhůty sám ozvat své zdravotní pojišťovně a nahlásit jí, kdo v jeho případě zdravotní pojištění hradí, zda zaměstnavatel, stát, nebo on sám. Pro děti do 18 let a seniory nad 64 let se novelou zákona nic nemění, jejich zdravotní pojištění platí dál automaticky stát, i po uplynutí stanovené lhůty.

24 липня минуло 150 днів з моменту вторгнення Російської Федерації в Україну. У зв’язку з цим наразі прийнято поправку до закону про виплати медичного страхування громадянам України, які отримали так званий тимчасовий захист в Чехії. Згідно зі змінами в законі Лекс Україна, відповідальність за страхові виплати переходить від держави до окремих застрахованих осіб через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

На практиці це означає, що кожен повнолітній громадянин України віком від 18 до 65 років повинен не пізніше восьми днів після закінчення сто п’ятдесятиденного терміну звернутися до своєї медичної страхової компанії та повідомити хто оплачує його медичне страхування, будь то роботодавець, держава чи він сам. Для дітей віком до 18 років і пенсіонерів старше 64 років поправка до закону нічого не змінює, їхнє медичне страхування продовжує автоматично оплачуватися державою навіть після закінчення зазначеного терміну.

З поділом застрахованих осіб на групи щодо сплати страхових внесків та інформацією про платників внеску можна ознайомитись у прикріпленій інструкції. Додаткова інформація доступна тут.