Společné hlídky české a zahraniční policie je krok správným směrem

Zdroj: Policie ČR

PLZEŇ – Zvýšením pocitu bezpečí občanů, kteří žijí především v okolí průmyslových zón. Tak by se mělo projevit působení společné hlídky české a zahraniční policie, kterou můžeme v plzeňských ulicích potkat.

Zahraniční policisté jsou ze zemí, odkud do průmyslových zón přijíždí za prací nejvíce dělníků či agenturních zaměstnanců. Tito policisté působí pod velením českých kolegů, přičemž jejich role spočívá hlavně v prevenci a pomoci s dorozuměním se.

V současné době jsou zde čtyři policisté z Bulharska, čtyři z Rumunska a dva policisté z Polska. Smíšené hlídky se pohybují všude tam, kde je v Plzni vnímán zvýšený pohyb cizinců, a to nejen v okolí průmyslových zón, ale také například v centru města.

Tento počin pochvaluje i radní Martin Zrzavecký: „Jsem velmi rád, že se podařilo realizovat tyto společné hlídky české a zahraniční policie. Už se ukazuje, že spoustu problémů, které vznikly například kvůli špatné komunikaci, se najednou daří řešit lépe. Pro samotné cizince je přítomnost policisty z jejich vlastní země větší autoritou a budí důvěru. Určitě je to z hlediska prevence krok správným směrem.“