Hinduistická Indie: Chrámové prostitutky byly ctěny a falus boha Šivy je uctíván dodnes!

Indie - chrámové sochy

Po celém světě se lidé baví nemravnými historkami, zvláště když se týkají panovníků nebo různých celebrit. V indické náboženské tradici byl sex dokonce dlouho považován za cestu k božství a k nadpřirozené síle. A Kámasútra je asi nejznámější erotická příručka na světě.

Nemravný bůh Krišna

V Indii je zřejmě nejmilovanějším božstvem bůh Krišna, který údajně vyrostl skryt před nepřáteli mezi národem pastevců krav. Tento hezký a nezbedný mladík dobyl celou řadu místních děvčat i manželek sedláků, uvádí se, že zvláště miloval krásnou Rádhu, manželku jednoho z pastevců. Jeho sexuální výkonnost byla vždy předmětem značného obdivu, během svého pozemského života se prý potěšil s více než 16 000 ženami. Tyto pověsti o nemravném bohu nebyly zdaleka přijímány negativně, naopak. Historky jen přispěly k inspiraci ideálu bhákrí neboli lásky lidských bytostí a božstva. Touha žen po Krišnovi se přirovnávala k touze věřícího po bohu.

Falus boha Šivy

Ještě přímější je uctívání linga (falu) dalšího populárního boha Šivy, tvůrce a ničitele světů. Od začátků víry v něj byl zobrazován, jak dřepí v pozici meditujícího jogína a s obrovským ztopořeným penisem. To byl symbol jeho obrovské tvořivé síly. V mytologii je jeho linga pilířem, na němž spočívá vesmír. Linga z kamene, kovu či dřeva má prominentní místo v Šivových chrámech. Přírodní kameny falického tvaru jsou v Indii uctívány dodnes – včetně falického bloku ledu, který se vytváří vodou kanoucí ze stropu jeskyně v kašmírském Amarnathu. V Čidambarámu je zase proslulá kaple, která je prý sídlem akaša-linga, velikého neviditelného přeludu Šivova orgánu.

Jak si představovali posvátno?

Charakteristickou vlastností indického jeskynního umění je oslava sexu – možná si vzpomenete na výjevy ze skalních chrámů zahrnující sochy božstev a žen v erotických pozicích. Známé jsou jeskynní chrámy v Elloře nebo v konaracké Černé pagodě. Ellora byla střediskem tantrismu, což je mocný myšlenkový proud, který stále přitahuje následovníky z řad hinduistů, buddhistů i džinistů. Stále větší oblibu si tantrismus ovšem získává i v západní kultuře.

Hlavním principem tantrismu je to, že všechno je tvořeno páry protikladů – světla a tmy, dobra a zla, mužského a ženského – to je vyjádření základní polarity, která probíhá celým vesmírem. Cestou ke spojení s božstvem je právě spojení protikladů – to je také cesta k získání magických a paranormálních schopností.

Ženy jsou v tantrismu uctívány, neboť jedině prostřednictvím jich může muž nalézt duchovní úplnost a spásu a rituální sexuální styky se stávají aktem uctívání! Posvátná prostituce byla v Indii značně rozšířena až do konce 19. století, chrámové prostitutky byly ctěny a na jejich profesi nelpělo žádné stigma. Chrám v Tanjore měl prý 400 tanečnic a chrámy v Conjeeveramu a Maduře byly doslova bordely.

Zkrátka jiný kraj, jiný mrav…