Plzeň téměř lehla popelem, do katedrály několikrát udeřil blesk

FOTO: Libor Sváček, visitplzen.eu

PLZEŇ – Naše město už má nějaký ten kus historie za sebou, a tak bylo svědkem událostí plných lesku a slávy, ale i dob těžkých a pohnutých. V těch nejhorších časech dokonce jako bájný pták Fénix vstala z popela.

Nejdříve byl původní Plzní dnešní Starý Plzenec. Ten však tehdejším vznikajícím novým představám a nárokům na život ve městě již přestával vyhovovat, a tak v roce 1295 král Václav II. založil moderní Novou Plzeň jako důležitou obchodní křižovatku západních Čech na cestě z Prahy do Bavorska. Město se rozrůstalo do své krásy a nabývalo na významu. Mnoho však nechybělo a celé lehlo popelem.

Přihodilo se to v nešťastném roce 1507, kdy město zachvátilo několik mohutných požárů. Z historických pramenů se dá vyčíst, že byly celkem tři a následovaly poměrně krátce za sebou v osudných dnech 5. června, 16. června a 29. července. Zničeno bylo 130 domů ve městě včetně radnice a 70 domů na předměstí. V podstatě tak shořely dvě třetiny Plzně.

Pachatelem byl patrně Ederlain z Bachu, který se údajně mstil za popravu Bavora ze Švamberka, loupeživého rytíře a zemského škůdce. Ten byl chycen, mučen a nakonec předán katu, který ho sťal mečem 4. února 1507 za účasti veřejnosti.

Několikrát však měla namále i chlouba města, katedrála sv. Bartoloměje. Do té třikrát osudově uhodil blesk. V roce 1666 tak přišla o svoji střechu, která díky drtivému zásahu podlehla požáru. Podobné neštěstí se přihodilo o několik let později, v roce 1684, kdy blesk shodil část břidlicové střechy. Třetí pohroma přišla v roce 1835, kdy úder z nebe zdevastoval věž, zničeny byly i zvony.

Katedrála sv. Bartoloměje, autor: Michal Ritter – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0