Celníky zadržený odpad putoval zpět do Německa!

TACHOVSKO-DOMAŽLICKO – Celníci na západě Čech se zapojili do celorepublikové akce PLAST a zaměřili se na jeden z nešvarů, ke kterému bohužel také na našich hranicích dochází.

Pustili se do monitorování bývalých hraničních přechodů v Rozvadově a Folmavě a ve velmi krátkém časovém rozmezí zastavili devět náklaďáků převážejících celkem cca 200 tun odpadu. Převážně se jednalo o směs plastu, papíru, textilu, pryže, skla. Podle dokumentace však mělo jít o čistý odpad, tedy o samotný plast či pryž. Jednalo se tedy o rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údajích uvedených v průvodních dokladech.

V osmi případech odpad pocházel z Německa a určen byl do Polska a v jednom případě do Bulharska. „Celníci vozidla odstavili a podněty k šetření předali Ministerstvu životního prostředí ČR a České inspekci životního prostředí. Zatím v pěti případech bylo potvrzeno porušení zákona a odpad putoval zpět do země odeslání,“ uvedla mluvčí Celního úřadu Marcela Kašparová.

Zdroj: Celní správa