Rychlý rozvod – kdy je možný a kdy vás soud nerozvede, ani kdybyste oba chtěli. Výživné na druhého z manželů

Ilustrační foto

O rozvod nikdo nestojí, ale když už není zbytí, každý ho chce mít co nejrychleji za sebou. Kdy můžete očekávat rychlý rozvod? A za jakých okolností vás soud nemůže rozvést vůbec? Víte, že výživné se nemusí týkat jen dětí, ale také jednoho z manželů?

Rozvod dohodou

Nejjednodušší a nejrychlejší je rozvod dohodou, tzv. nesporný rozvod. V tomto případě soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství ani nehloubá nad vašimi osobními a intimními vztahy, což ušetří váš čas, peníze (a to opravdu hodně) a v neposlední řadě také nervy. Pokud vše dobře půjde, můžete být rozvedeni i do půl roku. Poplatek by u rozvodu dohodou měl i v tomto roce stále činit 2 000 Kč.

Na čem se manželé musí vzájemně dohodnout

Aby manželství mohlo být rozvedeno dohodou, musí manželé  ke své žádosti o rozvod připojit návrh na to, jak se budou o své děti v budoucnu starat (tj. návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte) a jak si rozdělí majetek (tj. návrh na vypořádání majetkových poměrů). Mezi zásadní body vzájemné dohody patří tedy zejména vyřešení bydlení, péče o děti, úprava výživného a dělba majetku. Podpisy smlouvy, resp. dohody, mezi manžely musí být úředně ověřeny.

Kdy vás soud nerozvede

Kromě výše uvedeného je ovšem nutno splnit další podmínky, jinak vás soud nerozvede, ani kdybyste se na všem dohodli přímo ukázkově. Proč tomu tak je? Důvodem je snaha zabránit unáhleným rozvodům a potažmo také sňatkům.

První podmínkou je, že manželství musí trvat alespoň jeden rok. Druhá podmínka říká, že manželé spolu zároveň minimálně šest měsíců nežijí. Myslí se tím hlavně intimní manželský život, soužití ve společném bytě či domě nebrání ve splnění podmínky.

Ve výjimečných případech se také může stát, že vás soud nerozvede, protože dojde k závěru, že by rozvod nebyl v souladu se zájmy dítěte nebo jednoho z manželů.

Výživné na druhého z manželů

Pro úplnost připomeňme, že existuje možnost, aby jeden z rozvedených manželů požadoval po druhém placení výživného vůči své osobě. Jedná se o situaci, kdy se dotyčná osoba není schopna sama uživit a příčiny problému se objevily již za doby trvání manželství. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy např. manželka v průběhu manželství onemocní a není schopna si opatřit řádné zaměstnání.  V případě nesporného rozvodu se manželé dohodnou, že manžel jí bude platit výživné, aby jí pomohl pokrýt existenční náklady (nemusí jít přímo o zachování stejné životní úrovně obou manželů). Místo výživného se mohou také dohodnout na tom, že manžel zaplatí své manželce tzv. odbytné, tj. dohodnou se na určité konkrétní částce, a tím zanikne jakýkoli její další nárok na výživné ze strany manžela.