Záhadné obří kamenné koule: Byly zhotoveny z materiálu, který se na místě jejich objevu nevyskytuje. Jak sem byly dopraveny?

Kamenné koule z Kostariky

První zprávy o tajemných kamenných koulích, nacházejících se na Kostarice, se objevovaly již v 19. století, ale teprve ve 30. letech 20. století vzbudily větší zájem nejen mezi badateli, ale i mezi veřejností.

Objev

Lesní dělníci, kteří v době objevu mýtili velké plochy pralesa kvůli plantážím, narazili na dokonale vytvarované kamenné koule, které byly zhotovené z materiálu, který připomínal žulu. Nejmenší koule mají velikost asi jako jablko, ty největší však dosahují v průměru dva a půl metru a váží až 16 tun.

Dnes je jich známo asi 200, přičemž většina se nalézá na území Kostariky, některé v Guatemale. Není ovšem jisté, zda se jich v neprostupné džungli nenalézá ještě více. Existuje pochopitelně domněnka, že byly zhotoveny nějakou nám neznámou, již zaniklou kulturou – někteří autoři si myslí, že touto kultura mohla být dokonce Atlantida – Atlantiďané prý tu měli najít útočiště poté, kdy se jejich vlastní bydliště ponořilo do vln oceánu.

Megalitická hádanka

Dosud nikdo neví, k jakému účelu byly tyto koule používány a proč zhotoveny. Velký počet jich byl zničen poté, kdy se rozneslo, že mohou obsahovat zlaté poklady – jak se ovšem ukázalo, nic neobsahovaly, byly prostě celé z kamene. Zajímavé je, že byly zhotoveny z kamene velmi tvrdého, který se však v oblasti nálezu nevyskytuje. Jak se pak byly koule dopraveny? Bývají označovány za další nevyluštěnou megalitickou hádanku našeho světa.

Antropologové z Kansaské univerzity zkoumali kostarické nálezy a z předmětů nalezených v jejich blízkosti usoudili, že tam koule leží asi tisíc let. Ale o účelu a významu objektů ani oni nebyli schopni říct nic bližšího.

Erich von Däniken

Známý spisovatel Erich von Däniken roku 1973 vyslovil domněnku, že koule by mohly být vzpomínkou lidí na vesmírné lodě mimozemšťanů, které v tom případě měly stejný tvar. Jiní badatelé jsou proti a odmítají také teorii o Atlantidě. Každopádně žádnou odpověď nepřinášejí – je jen jisté, že pro své tvůrce musely mít mimořádný význam. Lidé tehdy totiž museli věnovat jejich výrobě mimořádnou námahu.

I jinde ve světě

A co je ještě zajímavější, podobné koule byly objeveny v Bosně roku 2004 a bylo zjištěno, že byly vyrobeny z granitu. Místní lidé jim přičítají magickou léčivou sílu. Podle legend mělo jít o lidské bytosti, které z nějakého důvodu zkameněly a nabyly tvaru koule. Jinak se opět neví nic bližšího, stejně jako o takových koulích objevených v Zemi Františka Josefa, souostroví vzdáleném asi 900 km od severního pólu.

Existovalo snad mezi nějakými kulty jakési spojení? A jaké? Nebo snad vznikly tyto objekty nezávisle na sobě?