Molí muž: Čím mohl být? A měl nějakou souvislost s UFO?

Molí muž

Neznámými zvířaty a bytostmi známými jen z legend nejrůznějších kultur se zabývají kryptozoologové. Kryptozoologie se tedy vědecky zaměřuje na pátrání po těchto tvorech. Mnozí fantastičtí tvorové mají totiž svůj základ v dosud neobjevených druzích.

Molí muž

Molí či můří muž se svýma hypnotickýma červenýma očima je právě takovouto bytostí tohoto století. Více než sto svědků podalo zprávu o tomto tvoru, napůl člověku a napůl snad můře či netopýrovi – déle než dva roky vyvolával paniku ve státu Západní Virginie v USA. Roku 1967 beze stopy zmizel.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Jak vypadal a čím mohl být?

Gigantické zvíře se vždy nečekaně zjevovalo v temnotě. Mělo velké červené a ve tmě žhnoucí oči, které měly vyzařovat přímo hypnotickou sílu. Tvor vypadal jako vysoký muž a vzadu na těle měl složená křídla. Svědkové vyprávěli, že vydával pištivý zvuk. Byl šedý, chodil na silných nohách a pohyboval se velkou rychlostí – to potvrzovali lidé, kteří se mu snažili uniknout v autě a viděli jej, jak nad nimi letí ve stále stejné výšce.

Jak již bylo výše zmíněno, někteří svědkové ho popisovali jako ohromného mola, jiní hovořili spíše o velkém netopýrovi. Jen ty oči měl vždy stejné, a vždy s ohromujícím účinkem, což je zvláštní. I přes paniku, kterou vyvolával, nebylo nikomu ublíženo. Byla to masově šířená hysterie nebo skutečné pozorování?

Souvislost mezi UFO a molím mužem?

Výskyt molího muže byl provázen, jak svědkové hovořili, hlasitým pípáním a uváděli, že zvuk připomínal přehrávání magnetofonové nahrávky příliš velkou rychlostí. John Keel tvrdí ve své knize The Mothman Prophecies, že kdo spatřil molího muže, viděl mimozemšťana.

Každopádně zůstává tento tvor obestřen tajemstvím – na jedné straně představuje cosi, co do klasické biologie nezapadá, neboť pro létání je příliš velký, na druhé straně prý snad ani křídla nepoužíval, ale létal jako helikoptéra.

Molí muž byl v umění zpodobňován nejrůznějším způsobem, stylizován kupříkladu do podoby netopýra, protože netopýři jsou dodnes v některých částech světa považováni za tvory s magickými silami.