KORONAVIRUS: Kvůli koronaviru vzroste vlna domácího násilí, varuje zmocněnkyně pro lidská práva. Systémová pomoc schází

Zdroj: online vysílání

Česko – epidemie koronaviru nutí lidi, aby v zájmu bezpečí svého i bezpečí blízkých omezili pohyb venku a ve společnosti, mnozí se tak mnohem více než obvykle zdržují doma. To má i v celosvětovém měřítku specifické důsledky, nárůst domácího násilí nevyjímaje. Zatímco ale zahraniční státy již disponují statistikami, dle nichž se na různé pomáhající organizace obrací minimálně o čtvrtinu více klientů/ek, v Česku potřebná data schází. Policie navíc rapidní nárůst o tzv. vykázání prozatím údajně nezaznamenala. Zmocněnkyně pro lidská práva, Helena Válková, však na dnešní tiskové konferenci upozornila, že představa o tom, že v Česku domácí násilí neroste, je iluzorní. Kam se mohou zájemci/kyně o pomoc obracet? A jak neziskový sektor posiluje své služby?

Podle Heleny Válkové se agenda domácího násilí dostává na povrch, až už je pozdě. „Ze zkušeností víme, že eskalace hlášení násilí nastává až po krizových událostech,“ dodala s tím, že navzdory policejním statistikám je třeba počítat s „pocovidovým“ nárůstem případů. „My to očekáváme, popisuje to také potvrzená teorie sociální anomie. Vždy po stavu katastrof, válek, epidemií, kdy se společnost ´vypne´ dojde k eskalaci kriminality – a objeví se i to, co nebylo viditelné,“ shrnula Válková. Podle ní lze reagovat dvojím způsobem, prvním je zvýšení trestních sazeb a represí, což samozřejmě není správná cesta, druhým je pak připravit se na zhoršení předem. „Je nutné mít k dispozici adekvátní pomoc pro vyplnění mezer – a to jak v rovině lidských zdrojů, tak i finančních prostředků,“ upozornila Válková, podle níž aktuálně systém problém domácího, ale i sexuálního násilí a jeho očekávaný nárůst víceméně přehlíží.

Branislava Marvánová Vargová z Výboru pro prevenci domácího násilí pak dodala, že v současné chvíli může být právě kvůli větší izolaci nebo nepřetržité přítomnosti násilné osoby v domácnosti pro oběti obtížnější najít pomoc. „Na linkách organizace Rosa (organizace poskytující poradenství a pomoc obětem domácího násilí, pozn. red.) byl v období od 15. 3. do 15. 4. zaznamenán dvojnásobný počet hovorů a jejich délka se ztrojnásobila. Ačkoliv policejní statistiky vykázání neukazují, že by se čísla zvýšila, my zaznamenáváme zvýšený zájem o informace a pomoc,“ shrnula Marvánová Vargová.

Všechny pomáhající organizace a specializovaná a intervenční centra se tak nyní snaží poskytovat své služby tak, aby byly dostupné, tedy online, telefonicky, mailem, přes Skype. Vznikly rozličné nové kanály, které se snaží obětem domácího (a sexuálního) násilí poskytnout pomoc. „Nadace Vodafone společně s Českou poštou a šesticí dalších smluvních partnerů z komerčního sektoru, kteří provozují různé typy kurýrních služeb – např. rozvoz potravin – budou nově šířit informační materiály s instrukcemi, jak násilné chování rozpoznat a také jak a kam se obracet s žádostmi o pomoc. Aby naše podpora byla skutečně dostupná, budeme poradenství poskytovat také v prostorách nákupních středisek,“ uvedla Marvánová Vargová.

Klára Laurenčíková z Výboru pro práva dítěte také upřesnila, že domácí násilí v rodinách samozřejmě dopadá i na děti. Jak na tiskové konferenci uvedla, aktuálně se zvyšuje právě i počet dětí, které volají na různé linky pomoci. Apelovala tak, aby sociálně-aktivizační služby dostaly od MPSV pravomoc začít v krizových situacích v rodinách zasahovat a poskytovat pomoc tak, aby např. i děti zbytečně nekončily v dětských domovech. „S chytrou karanténou by měla nastoupit i chytrá prevence,“ uzavřela potom Helena Válková.

Obětem domácího násilí jsou aktuálně k dispozici všechny organizace, jež se problematikou zabývají, a to nejen telefonicky, ale nově v různých chatech na sociálních sítích, přes Skype či e-mail. Kontaktovat lze Bílý kruh bezpečí, neziskové organizace Rosa či ProFem (zde je ke stažení také nová informační brožura pro oběti domácího násilí), efektivním nástrojem je také využití mobilní aplikace Bright Sky CZ, za jejímž vývojem stojí právě nadace Vodafone.