Konopí jako lék by mělo být příští rok dostupnější a levnější

Ilustrační foto

O tom, že konopí může přinést úlevu tam, kde běžně dostupné léky nezabírají, se ví již dlouho. Nicméně cesta k legalizaci léčby konopím byla dlouhá a trnitá. Když již konečně lékaři měli možnost konopí oficiálně předepsat, bylo pro většinu závažně nemocných pacientů stejně cenově nedostupné. Od příštího roku by se situace měla zásadně změnit, a to díky novele zákona.

Více dodavatelů, větší dostupnost a nižší cena

V první polovině května vláda schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl: „Chceme pacientům, kterým při léčbě chronických bolestí použití běžných léků způsobuje zdravotní komplikace, více zpřístupnit léčbu konopím, která může mít příznivější vliv. Rozhodli jsme se proto dosavadní systém změnit a otevřít možnost pěstování více subjektům. Poprvé také otevřeme možnost léčebné konopí vyvézt, čímž snížíme jeho cenu na českém trhu.“

Příští rok by měla být nutná léčba konopím rovněž významně hrazena zdravotními pojišťovnami, takže ve srovnání s dnešní situací by měli pacienti doplácet jen několik set korun (podobně jako u jiných léků na chronická onemocnění). Novelizace by tedy měla zpřístupnit léčebné konopí pokud možno všem pacientům, aniž by je léčba finančně zničila.

Nový licenční systém pěstování

Novela zákona zavádí zcela nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Doposud mohl léčebné konopí v ČR pěstovat pouze jeden dodavatel, který vzešel z výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nově nastavený licenční systém umožní pěstování rostlin léčebného konopí za účelem produkce a následné výroby léčivé látky konopí právnickým nebo fyzickým osobám. Tím dojde k výraznému navýšení počtu subjektů, kteří budou produkovat léčebné konopí. Jejich počet není předem omezen. Cílem je zvýšit počet pěstitelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, a současně pomocí obchodní konkurence snížit jeho cenu pro české pacienty. Návrh novelizace také přináší možnost vývozu léčivé látky konopí pro léčebné použití, což by mohlo mít rovněž pozitivní dopad na výslednou cenu tohoto produktu.

Vysoce návyková látka

Aby nedocházelo ke zneužívání léčebného konopí a jeho úniku na nelegální trh, bude nastaven trojí systém kontroly, kterým bude muset projít uchazeč o získání licence k pěstování. To má zároveň zajistit zdravotní bezpečnost finálního produktu. Po vyrobení léčivé látky bude možné zacházet s ní shodně jako s jakoukoli jinou návykovou látkou. Bude tedy obchodovatelná v rámci již existujícího distribučního řetězce a bude možné vyvážet ji do zahraničí. Lékař bude moci předepsat léčivé přípravky s obsahem konopí pouze na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“.