V Plzni vznikne nová louka: Pokvete už na podzim

PLZEŇ – Spodní vody ubývá, navzdory tomu, že nám v poslední době hojně prší. V Plzni proto na některých místech začínají vznikat louky plné květů, které dešťovou vodu snáze propustí.

Stávající udusané a nevzhledné trávníky se tak přeměňují v malebné koutky přírody, které plní funkci nejen užitečnou, ale i estetickou. Jedno takové místo je i v Lábkově ulici. Plzeňský centrální obvod se zde rozhodl nahradit nevzhledný průšlap novou mlatovou cestou. Ta bude navíc obklopena zelení se záhony keřů. Plocha bude vyseta travní směsí, která toto místo příští rok přemění ve voňavou barevnou květnatou louku o celkové rozloze 335 m2. První květy už ale obyvatelé tohoto obvodu spatří během podzimu letošního roku.

Nová mlatová cesta bohužel nemohla být s ohledem na bezpečnost silničního provozu vybudována přesně v místě původního průšlapu, ale o pár kroků dále. Přesto je logickým napojením v nedávné minulosti vybudované cyklostezky do této části sídliště. Poslední sadové úpravy byly dokončeny teprve před několika dny, ale bohužel již nyní je patrné, že někteří jedinci si cestu přes čerstvě upravenou plochu stejně zkracují.

Záměrem bylo novou loučku neoplocovat s tím, že občané jsou dostatečně uvědomělí a dají šanci květeně vzejít. „Stávající průšlap k nově vybudované cyklostezce byl nejen nevzhledný, ale i nebezpečný. Proto jsme ve spolupráci s městem zajistili vybudování zpevněné mlatové cesty a předpokládali, že původní průšlap přirozeně zanikne. Bohužel dlouholeté návyky a možná i ušetřených pár kroků tomuto zatím zřejmě brání“, informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Aktuální úpravy však nejsou konečné. „Ještě řešíme doplnění stávající cyklostezky veřejným osvětlením, které dále zvýší komfort a bezpečnost celé lokality“, doplňuje Petr Baloun, první místostarosta.
„Věřím, že zlepšení životního prostředí, návrat přírody a krásné okolí místa bydliště je naším společným cílem a doufám, že občané obětují svých pár kroků a nově vytvořenou loučku nebudou poškozovat, o což je tímto žádám“, uvedl David Procházka, starosta Městského obvodu Plzeň 3.

Zdroj: MO Plzeň 3