Návštěvnost Plzeňského kraje se propadla o padesát procent

Ilustrační fotografie, zdroj: Shutterstock

PLZEŇSKÝ KRAJ – V posledních letech se náš kraj těšil z postupného nárůstu zájmu návštěvníků. Bohužel tuto optimistickou tendenci nepříznivě zarazila pandemie koronaviru.

Od letošního března až června zde došlo k omezení a postupně až pozastavení poskytování ubytovacích služeb. To se projevilo razantním poklesem počtu návštěvníků za první pololetí tohoto roku. Počet domácí i zahraniční klientely tak klesl zhruba o polovinu oproti stejnému období předchozího roku. „Plzeňský kraj v prvním pololetí tohoto roku navštívilo celkem 176 993 hostů, což představuje výrazný meziroční pokles až o 46,9 %. Z celkového počtu 58,9 tisíc zahraničních turistů, kteří za stejné období navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa, kterých do našeho kraje zavítalo 29,9 tisíc,“ uvedla Tereza Mildorfová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Pandemie se samozřejmě nepříznivě podepsala na počtu příjezdů hostů ve všech krajích. Nejvíce hostů za zmiňované období ubylo v krajích Hl. město Praha (66,3 %), Středočeském (61,5 %) a Jihomoravském (61,1 %). Propad návštěvnosti zaznamenala také lázeňská ubytovací zařízení, neboť v souvislosti s krizí byly lázně v dubnu zcela uzavřeny.