AREPO SATOR: Magický slovní čtverec – co znamená?

SATOR AREPO

Víme, že starověké Pompeje přichystaly odborníkům nejedno překvapení. V roce 79 po Kr. vybuchla sopka Vesuv a přinesla do Pompejí smrt. Na domy i osoby se snesl neúprosný mrak prachu a úlomků a vulkanický popel, který město zasypal, dokonale zakonzervoval budovy i předměty a umožnil nám tak poznat vzhled tohoto starořímského města a život jeho obyvatel.

Záhadný čtverec

Roku 1926 byl v domě, o němž je známo, že patřil vlivnému muži Paquiovi Proculovi, objeven tajemný epigraf. A takový nápis se v Pompejích znovu vyskytl při nálezu v roce 1936, na jednom ze sloupů tzv. Velké tělocvičny. Je to pět slov tvořících palindromický čtverec – tedy čtverec, který lze číst zleva i zprava, stejně jako shora dolů i zdola nahoru stejně. Dokonalá kombinace výrazů každého ohromí. Text tedy zní: ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR. Všechny slova psaná pod sebou. Tento text nelze rozluštit podle slovníků starověkých jazyků.

Zašifrovaná slova

Nápis se velmi rozšířil ve velké části Římské říše, což může vyvolat domněnku, že mohlo jít o jakousi šifru, tajný vzkaz. Podle jedné z teorií se totiž pod zdáním jazykové hříčky skrývá tajemství, které mohlo být předáno pouze těm, kteří měli klíč k jeho četbě. A to měli být první křesťané.

Magický čtverec byl ovšem nejednou nalezen při archeologických průzkumech v Evropě a v Mezopotámii. Ve 4. – 5. st. po Kr. se vyskytoval v Egyptě, v 9. století se objevuje na skalních malbách v Kapadokii. Tento čtverec je navíc poté přítomen i v gotických katedrálách.

Teorie

S překladem se potýkají jak odborníci, tak nadšenci. Někteří jej pokládají za první doklad Otčenáše, naopak jiní tvrdí, že křesťanům je tento výtvor cizí. Existují i další teorie – i velmi zvláštní: pokud prý písmena nahradíme a posuneme podle jisté metody založené na historicko-náboženských činitelích, tak objevíme, že první křesťané si tak předávali skrytou pravdu, která jim měla dodat sílu v časech pronásledování. Nápis údajně totiž vyjevuje skutečnou skrýš archy úmluvy, která se má nacházet “na úpatí pyramid”.

Toto řešení je tak v zásadě jen další záhadou.