Zimní královna Alžběta Stuartovna prožila život, který byl poznamenán mnoha ranami

Alžběta Stuartovna

Alžběta Stuartovna, česká “zimní královna”, byla manželkou Fridricha Falckého. V životě to neměla jednoduché.

Slibný začátek

Narodila se roku 1596 jako dcera anglického a skotského krále Jakuba I. a dánské princezny Anny. V sedmnácti letech byla provdána za falckého kurfiřta Fridricha a zdá se, že se do sebe zamilovali, navzdory tomu, že sňatek měl především spojit anglikánskou církev s kalvinisty.

4. listopadu 1619 byl Fridrich Falcký, považovaný za neformální hlavu německých protestantů, slavnostně korunován českým králem. Vybrali jej vzbouřené české stavy, ale nepřátelé mu přezdívali “zimní král” s tím, že na trůně beztak vydrží pouze do jara. Je pravdou, že poněkud na překážku bylo, že on ani jeho žena neznali ani slovo česky a obklopovali se pouze německým dvorem. Co je zajímavé, pobuřovaly i hluboké dekolty královny a jejích dvorních dam a vůbec životní styl královského páru – zkrátka se chtěli bavit. To střízlivým Pražanům nebylo moc po chuti.

Bílá hora

V prosinci 1619 se jim narodil v pořadí třetí syn Ruprecht. 8. listopadu 1620, po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře, Fridrich i se svojí znovu těhotnou manželkou museli opustit Pražský hrad a druhý den odjeli z Prahy ve velkém spěchu. Nejprve do slezské Vratislavi, odkud se on pokoušel zburcovat slezské a moravské stavy. Raději také poslal Alžbětu k jejímu švagrovi na zámek Kostřín, kde porodila syna Mořice.

Rodina

Následně se celá rodina potkala v nizozemském Haagu – zde našli útočiště, když bylo Fridrichovo Falcko okupováno císařskými vojsky. Odtud vedli také korespondenci s českými pobělohorskými exulanty a někteří jim dokonce slíbili věrnost.

Fridrich s Alžbětou měli celkem třináct dětí, dospělosti se však dožilo deset. Alžbětě byla nejvíce podobná prý půvabem i inteligencí nejstarší dcera, rovněž Alžběta, která byla i přítelkyní René Descarta.

Fridrichova smrt

Fridrich Falcký velmi věřil švédskému králi Gustavu II. Adolfovi. Od něj získal i příslib znovuzískání české koruny. Ten ale zahynul v roce 1632 v bitvě u Lützenu, kde se střetl s císařským vojskem, které vedl Albrecht z Valdštejna. Jen třináct dní poté, 29. listopadu 1632, zemřel v Mohuči sám Fridrich, prý na tyfus. Byli ale lidé, kteří si mysleli, že jej nechal otrávit sám císař Ferdinand II.

Další strádání

Z Alžběty se stala vdova. Oporou se jí stal anglický šlechtic lord William Craven. Spousta lidí se ostatně domnívalo, že byli spolu tajně oddáni.

Svoje další léta neprožila právě šťastně – v roce 1649 dal Oliver Cromwell, vůdce anglické revoluce, popravit jejího bratra Karla I. Syn Mořic se ztratil beze stopy ve světě. Syn Filip padl ve vojsku francouzského krále Ludvíka XIV. Ke zděšení své matky další potomci – Eduard a Ludvika Hollandia – přestoupili ke katolictví.

Královna nalezla útočiště v roce 1661 v Anglii v londýnském paláci lorda Cravena. Používala titul české královny až do své smrti v roce 1662. Byla pochována ve Westminsterském opatství.