Plzeňské školství je výkladní skříní, děkoval primátor ředitelům škol!

PLZEŇ – V pátek 3. prosince se na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni konalo setkání ředitelek a ředitelů plzeňských základních škol se zástupci vedení města, magistrátního školského odboru a dalších institucí. Pozdravit je a poděkovat jim nejen za celoroční práci přišel primátor města Plzně Martin Baxa.

Akci zorganizoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Setkání se zúčastnila také radní pro oblast školství Lucie Kantorová a další hosté. Primátor Martin Baxa uvedl, že setkávání se s ředitelkami a řediteli základních škol pro něj vždy byla velká radost. „Věděl jsem, že se na vás můžu vždy spolehnout, že plzeňské školství je svým způsobem takovou výkladní skříní, kterou jsem se v minulých letech oprávněně chlubil, a to včetně zvládání koronavirové pandemie. Nedostával jsem jako primátor až na nějaké výjimky na vaši práci žádné stížnosti, většinou to byla slova chvály. Za to vše vám děkuji a přeji do dalších let mnoho úspěchů,“ řekl mimo jiné primátor.

Radní Lucie Kantorová rovněž všem poděkovala za jejich zvládání problémů, které s sebou přinesla koronavirová pandemie, ať už to byla distanční výuka, hybridní výuka, testování žáků, trasování a další. Představila také dva projekty, které město plánuje realizovat, a to změnu jídelníčku ve školních jídelnách ve prospěch nových trendů ve stravování a implementaci virtuální reality do základních škol. Mimo jiné také zmínila, že nejlepší práce žákovské kreativní soutěže o nejhezčí PF 2022, kterou před časem vyhlásila, budou vystaveny na radnici.

Děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík přiblížil účastníkům připravované projekty fakulty, včetně naplánované rekonstrukce jejích budov. Setkání se dále zúčastnili také zástupci Národního pedagogického institutu České republiky, Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň a České školní inspekce.

Zdroj: Město Plzeň, M. Pecuch