Bydlet v Plzeňském kraji se vyplatí! Má jednu z nejnižších nezaměstnaností v ČR!

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – O tom, že náš kraj je dobrým místem pro život, nemůže být nejspíš pochyb. Důkazem toho je i výsledek posledního jednání Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje.

Zde byla kromě jiného Úřadem práce ČR vyhodnocena situace v oblasti nezaměstnanosti napříč Českou republikou. Skvělou informací je, že Plzeňský kraj má dle analýzy Úřadu práce ČR ve srovnání s ostatními kraji velmi nízkou nezaměstnanost, a to téměř 1 % pod průměrnou hodnotou celé ČR. „Aktuální situace, kdy pandemie onemocnění covid-19 ovlivnila celý svět, významně zasáhla také náš kraj. Proto jsem velmi ráda, že ve srovnání s ostatními kraji udržujeme nízký počet nezaměstnaných obyvatel kraje i v tomto náročném období. Hodnota 2,6 % nezaměstnaných řadí Plzeňský kraj na přední místa v celé České republice. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Úřadem práce Plzeň monitorujeme trh práce a snažíme se zareagovat tak, abychom využili veškeré naše možnosti k pomoci těm, kteří o práci přišli nebo ji dlouhodobě hledají,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová, která také plénu rady představila aktuální situaci v nemocnicích v kraji, problematiku očkování společně s aktuálními daty k proočkovanosti obyvatel.

Ke konci října letošního roku se Plzeňský kraj se svými 2,6 % nezaměstnaných zařadil mezi pětici nejlepších krajů ČR. Dlouhodobě vysokou nezaměstnanost pak mají kraje Ústecký a Moravskoslezský s hodnotou více než 5 %. Průměr v nezaměstnanosti na ČR pak je hodnota 3,4 %. V Plzeňském kraji je nejvyšší počet nezaměstnaných k 31. 10. 2021 na Rokycansku se 3,15 %, následuje Domažlicko s 2,93 % nezaměstnaných. Naopak nejnižší hodnotu vykazuje okres Plzeň-jih s 2,16 % nezaměstnaných obyvatel.

Celkem bylo evidováno 10 992 nezaměstnaných obyvatel, z toho 4 035 osob je ve věku nad 50 let, 3 342 je pak v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců. Z prezentovaných dat byly uvedeny také počty zaměstnaných cizinců v Plzeňském kraji, a to 64 545. „Hodnota nezaměstnanosti v Plzeňském kraji je nízká i přesto, že některé firmy omezovaly výrobu, jako například ve společnosti Panasonic na Borských polích v Plzni. Tam by se změny měly dotknout až 500 zaměstnanců. V tomto případě hledáme cestu společně s Plzeňským krajem a Úřadem práce v Plzni,“ říká předsedkyně Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje a ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Radka Trylčová. „Pro tyto zaměstnance je třeba zjistit evidenci v databázi Úřadu práce Plzeň, poradenství, a především jednání s lokálními firmami, které o ně již nyní podle našich informací projevily zájem,“ dodává.