Plzeň má starost o bezdomovce. Zajistila jim humanitární pomoc!

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇ – Pro lidi bez domova, a pro ty, kteří žijí pouze v provizorních přístřešcích, je příchod zimy vždy obávaným obdobím. Znamená to pro ně ohrožení zdraví a doslova boj o holý život. Plzeň spolu s městskou policií a poskytovateli sociálních služeb proto připravila opatření, která zajistí těmto lidem humanitární pomoc.

Vyjednala tak možnost blokace míst na ubytovnách, zajištění distribuce zimního vybavení, chystá pro případ krize vytápěný stan a další. „Bohužel zatím je v Plzni, a to i s ohledem na spádovost naší krajské metropole, dlouhodobě nedostatek pobytových sociálních služeb pro lidi bez domova. Veškerá zimní opatření se tak nastavují velmi obtížně. Městská charita Plzeň provozuje azylový dům pro muže o kapacitě 16 lůžek a noclehárnu o kapacitě 45 lůžek. Organizace NADĚJE provozuje azylový dům pro ženy s deseti lůžky. Dále jsou na území Plzně dva azylové domy pro matky a rodiny s dětmi. My však víme, že se nám zde pohybuje kolem 400 až 450 osob bez domova,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf, jenž má ve své gesci i oblast sociálního začleňování. Za město Plzeň se na opatřeních podílejí magistrátní odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování a odbor sociálních služeb.

Mezi dohodnutá opatření na zimu patří:
1. Humanitární pomoc – distribuce zimního vybavení
Diecézní charita Plzeň začne distribuovat zimní vybavení pro lidi bez domova ze svého humanitárního skladu v Cukrovarské ulici 16. Distribuce bude buď prostřednictvím žádanky vydané terénním pracovníkem přímo ve skladu, nebo si organizace vyžádá vybavení pro své klienty a předá jim je sama. Již probíhá veřejná sbírka pánského teplého oblečení pro doplnění zásob humanitárního skladu (dámského oblečení je ve skladu dostatek).

2. Městská charita Plzeň
Městská charita Plzeň získala od magistrátního odboru sociálních služeb dotaci 50 tisíc korun na zajištění ubytování v komerčních ubytovnách pro případ naplněné kapacity noclehárny a azylového domu v Domově sv. Františka. „Dále je poskytnuta dotace na nákup dvou kotců pro zajištění péče o psy lidí bez domova. Domov sv. Františka zároveň funguje jako izolační a karanténní místo pro osoby bez domova pozitivní na covid-19, což může snižovat kapacity ubytovacích sociálních služeb pro lidi bez domova. Městská policie Plzeň, která provozuje útulek pro psy, přislíbila součinnost při umístění psů v případě arktické zimy,“ doplnila Karolina Vodičková, vedoucí odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování.

3. Zajištění ubytování na ubytovnách
Město se také snaží vyjednávat s majiteli ubytoven o pronájmu/blokaci části kapacit, které by mohly být využity v případě nedostatečné kapacity v Domově sv. Františka či v případě arktické zimy. Aktuálně je zajištěna kapacita na dvou ubytovnách.

4. Krizová možnost – teplý vytápěný stan
Město spolu se společností Plzeň 2015, která by zajišťovala materiálně-technickou podporu, připravuje variantu tzv. krizové možnosti v podobě vytápěného stanu na pozemku v Cukrovarské ulici 16. Tam své sociální služby poskytuje Diecézní charita Plzeň, která se na realizaci bude podílet. Chod zařízení zajistí Středisko křesťanské pomoci ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb. „Teplý stan bude spuštěn, pokud by předpověď počasí byla po dobu delší jak 7 dní mínus deset stupňů Celsia. Zprovoznění je možné do pěti dní od vydání pokynu,“ popsal radní David Šlouf. Teplý stan, případně hala, by měly sloužit lidem, kteří z mnoha důvodů nevyužívají standardně žádné kamenné sociální služby, ale v případě arktické zimy by pro ně pobyt venku měl fatální důsledky.

5. Ostatní
Vlastní aktivity směrem k lidem bez domova realizují i jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, některé z nich s finanční podporou z rozpočtu města. Jde například o projekt „Ohřej vodu“ Střediska křesťanské pomoci Plzeň, který je určený lidem žijícím na ulici a postrádajícím teplé jídlo, vodu, a to hlavně v zimě. „Proto by terénní sociální pracovníci výše uvedené organizace chtěli lidem na ulici distribuovat vařiče na pevný líh, což klientům umožní přístup k teplé vodě na zalití čaje, polévky, kávy či pro ohřátí jídla. Organizace ještě požádala o dotaci na zakoupení pěti iglú, které následně klientům daruje. Organizace vychází z dobré praxe terénních služeb Armády spásy v ČR,“ doplnila Karolina Vodičková.