Schváleno! Městem uspořených 2,1 milionu půjdou na školní hřiště a jídelnu!

PLZEŇ –  O uspořených prostředcích Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně v těchto dnech rozhodli zastupitelé města Plzně. Téměř 2,1 milionu korun tak bude rozděleno mezi čtyři základní školy a 10. školní jídelnu na náměstí Míru v Plzni.

Z nich tak bude možné financovat opravy školních sportovišť, přípravu projektové dokumentace nebo obnovu varné techniky ve školní jídelně. „Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně má ve svém rozpočtu pro tento rok schválené finanční prostředky na dopravu dětí na plavecké výcviky a výuky dopravní výchovy. Vzhledem k tomu, že se tyto akce v prvním pololetí roku 2021 kvůli covidu-19 téměř nerealizovaly, došlo k úspoře finančních prostředků. Další úspora vznikla v alokovaných prostředcích na vybudování technologických center v základních školách,“ vysvětlila Lucie Kantorová, radní města Plzně pro oblast školství.

Největší část z uspořených finančních prostředků využije 28. základní škola v Rodinné ulici na rekonstrukci chodby mezi tělocvičnami a zázemím školy. „Rekonstrukce chodby byla neustále odkládána kvůli jiným akcím s větší prioritou. Celkové náklady jsou vyčísleny na jeden milion korun, náš odbor poskytne 700 tisíc korun, zbytek uhradí škola z investičního fondu. Je potřeba vyměnit prasklou a vydutou dlažbu, zrealizovat nové omítky, vyměnit a zvětšit otopná tělesa, dveře do tělocvičny a zvýšit počet světel,“ řekla radní Lucie Kantorová.

O své se hlásí i in-line dráha ve sportovním areálu 31. základní školy, jejíž rekonstrukce si vyžádá částku 500 tisíc korun. Byla vybudována v roce 2012 a její současný povrch z akrylátového nátěru musí škola každoročně opravovat kvůli degradaci podloží. Přistoupí proto k nutné sanaci podkladu a dráha získá nový povrch z umělého granulátu. Ten bude shodný s okolními povrchy, a navíc zde vzniknou dvě nové běžecké dráhy, které škola lépe využije při svém provozu.

Stejnou částku, tedy půl milionu korun, získá na obnovu svého zastaralého kuchyňského vybavení 10. školní jídelna na Borech. Často zde totiž dochází k poruchám, což zatěžuje provozní rozpočet organizace. Zakoupen bude přístroj holdomat – zařízení na noční vaření, krouhače zeleniny a plynový sporák.

Bolevecká základní škola má ve svém sportovním areálu na jednom z hřišť umístěnou nafukovací halu. „V její bezprostřední blízkosti došlo k propadu podloží, a tím i k propadu povrchu. Hřiště tak nesplňuje bezpečností požadavky pro provoz a pokud by závada nebyla odstraněna, mohlo by dojít k propadnutí nafukovací haly. Finanční náklady na odstranění závady činí 242 tisíc korun,“ doplnila Lucie Kantorová.

Dalších 150 tisíc korun použije vedení 1. základní školy v Bolevci na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci atletického oválu. Povrch oválu je již na hranici životnosti a je nutné provést jeho obnovu. Současně je potřeba vybudovat zázemí pro technické sporty, minimálně sektor pro vrh koulí.

Ilustrační fotografie, zdroj: Město Plzeň