Plzeňská vodárna upozorňuje na přerušení dodávky vody

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇ – VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 26. 4. 2022 od 20:00 hodin do 27. 4. 2022 14:00 hodin dojde k přerušení dodávky vody v Plzni z důvodu napojení provizorního řadu.

Bez dodávky vody budou ulice: Žlutická 1,2, 6 – 24, 9, 9a, Kralovická 12.e.

Při manipulacích na vodovodních sítích může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. „Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou. Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink,“ uvedla mluvčí vodárny Dana Veselá.