Podívejte, kde a kdy vám nepoteče voda!

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇ – VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 10. 5. 2022 od 22:00 do 11. 5. 2022  do 18:00 hodin dojde k přerušení dodávky vody v Plzni z důvodu prací na vodovodním řadu v Tomanově ulici.

Bez dodávky vody budou ulice: Hruškova 12 – 28, 19 – 31, V Bezovce  20 – 32, 7 – 13 a Schwarzova 27.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. „Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou. Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink,“ uvedla mluvčí vodárny Dana Veselá.