Děti z plzeňských mateřinek se učí dopravní výchově

PLZEŇ – Letos se ve spolupráci s Městskou policií Plzeň, Policií ČR a organizací BESIP koná již 7. ročník oblíbeného vzdělávacího programu pro předškoláky ze všech mateřských škol v plzeňském centrálním obvodu.

Projekt zaměřený na dopravní výchovu má pomoci zvýšit informovanost dětí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Celkem 550 předškoláků z jedenácti mateřských školek tak čeká celý týden vzdělávání v dopravní výchově. Oficiální zahájení celé akce se uskutečnilo v pondělí 30. května na dopravním hřišti 33. ZŠ. Děti přišel podpořit také starosta obvodu David Procházka a I. místostarosta Petr Baloun. „Doprava v Plzni je čím dál komplikovanější, je proto velmi důležité děti vzdělávat v tom, jak se správně mají na silnicích a ulicích chovat. Je také důležité, že se tu děti mohou naživo potkat se strážníky a policisty a ujistit se, že i když je často rodiče uniformami straší, tak že policisté i strážníci jsou tu pro ně a mohou se na ně kdykoliv obrátit. Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem zúčastněným složkám, které se na této akci podílejí,“ řekl starosta David Procházka. „Vzdělávací projekt se skládá z teoretické části a praktické části na dopravním hřišti. Děti si vyzkouší jízdu na koloběžkách, vyzkouší si také tzv. opilecké brýle nebo se naučí, jak správně přecházet silnici podle semaforu a po které straně vozovky mají správně chodit. Z akce si pak každý odnese na památku drobné dárky,“ dodal I. místostarosta Petr Baloun.

Zdroj: Městský obvod Plzeň 3