Nové kotlíkové dotace jsou tu – podmínky se ale změnily. Kdo má nárok na peníze na výměnu kotle?

Zdroj: Pxhere

Stát znovu nabízí peníze na výměnu starých kotlů za ekologičtější – a rozdělí přes 5 miliard. Kraje tak začínají postupně přijímat žádosti v rámci programu tzv. kotlíkových dotací. Kdo o významný příspěvek na pořízení nového – ekologičtějšího – zdroje vytápění může žádat? A co se změnilo oproti předešlým výzvám?

Kotlíkové dotace jsou v Česku již poměrně známé – využívány jsou pro nákup nových zdrojů vytápění, které má být modernější a ekologičtější. Ačkoliv vláda nakonec na dva roky odložila původní záměr zakázat užívání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a také kotlů, jejichž emisní třída není určena, stává se výměna tepelného zdroje pro řadu domácností klíčovou. Příčinou je rapidní nárůst cen energií. Změnit způsob vytápění tedy v dohledné době plánuje každá osmá domácnost – to naznačil výzkum Trendy Česka pro ČT. Častěji se toto rozhodnutí týká právě těch, kteří topí uhlím, ale také domácností, které k vytápění užívají elektřinu a plyn. Jen výjimečně plánují změnu lidé, kteří bydlí v bytech s dálkovým vytápěním.

Kotlíkové dotace se mění

V principu rozdělování kotlíkových dotací však oproti předchozím letům proběhla řada významných změn. Zatímco dříve mohl o dotaci žádat kdokoliv, nyní mohou žádat jen nízkopříjmové domácnosti. Dotace jsou pak určeny zejména pro seniory. Končí také podpora kotlů na zemní plyn – do dotačního programu totiž zasáhla válka na Ukrajině a s ní související snaha zbavit se závislosti na fosilních palivech (proplaceny tak sice budou i plynové kotle, ovšem jen ty, jejichž nákup proběhl do 30. dubna 2022). Nově pak mohou domácnosti získat finanční podporu ve výší až 180 tisíc, což je o 50 tisíc více než dříve. Ozývají se však i hlasy kritiků, dle jejichž názoru by stát měl nabídnout půjčky a dotace všem, kteří o změně vytápění uvažují. V dané souvislosti jsou již v přípravě např. rychlé dotace na dílčí renovace – na zateplení střech apod.

Tepelná čerpadla jako univerzální řešení?

Největší popularitě se pak při výměně nevyhovujících kotlů těší tzv. tepelná čerpadla. Jejich ceny se sice pohybují v řádech stovek tisíc, v rámci předešlých výzev k čerpání finanční podpory si je však zvolilo téměř 40 % ze všech žadatelů. Výhodou tepelných čerpadel jsou nízké provozní náklady a také bezobslužnost. Nyní se k těmto výhodám přidává ještě fakt, že tato čerpadla dokáží např. pracovat i s teplem ze země – nejistota ohledně dodávek plynu z Ruska tak do jejich provozu nijak nezasahuje. Odborníci zároveň předpokládají, že v rámci následujících pěti let by tepelná čerpadla mohlo využívat na čtvrt milionu domácností.