Ukrajinští uprchlíci mohou nyní zdarma cestovat po území republiky pět dní

Foto: kr-stredocesky

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada kraje schválila zrušení bezplatné přepravy ukrajinských válečných uprchlíků v systému PID na území Středočeského kraje.

Ukrajinští uprchlíci mohou nyní zdarma cestovat po území republiky pět dní. Od 1. září 2022 mají nárok na bezplatnou přepravu jen uprchlíci, kterým bylo vydáno rozhodnutí o opuštění území České republiky. Takzvaný výjezdní příkaz. Rada zároveň uložila Integrované dopravě Středočeského kraje  informovat o novince smluvní dopravce.

Návrh na zrušení bezplatného cestování krajské radě předložila IDSK na základě rozhodnutí vlády. Zároveň v návaznosti na stále se zmenšující počet nově přijatých uprchlíků z Ukrajiny. „Reagujeme na fakt, že na začátku srpna stát změnil podmínky pro bezplatnou přepravu osob, které opustily Ukrajinu kvůli válce s Ruskem,“ vysvětluje Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy.